Abstract


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇİZİMLERİNDE SU KAVRAMI

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin su kavramına yönelik algılarının çizdikleri resimlerle ortaya konulmasıdır. Olgu bilim desenine (fenomenoloji) uygun olarak yürütülen araştırmada örneklem Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı liselerin 9., 10., 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören 144 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin su kavramına ilişkin çizdikleri resimlerden elde edilen veriler, içerik çözümlemesi tekniğiyle analiz edilmiştir. Bulgularda sırasıyla, su kaynakları, canlılık, kullanım, suyun tükenmesi, suyun özellikleri, ulaşım, vakit geçirme, kirlilik, enerji üretimi, doğal afet, mitolojik olmak üzere toplam 11 tema belirlenmiştir. Enerji üretimi teması yalnız 9., 10., 11. sınıfta, doğal afet teması yalnız 9., 11. sınıfta, mitolojik teması yalnız 10. sınıfta gözlenmiştir. Ayrıca; en az görülen temalar 9. sınıfta enerji üretimi ve doğal afet, 10. Sınıfta vakit geçirme ve kirlilik, 11. Sınıfta ulaşım, 12. sınıfta ise kirliliktir. Tüm sınıflarda ortak olarak görülen ilk dört tema sırasıyla; su kaynakları, canlılık, kullanım ve suyun tükenmesi dir. Öğrencilerin çizdikleri resimlerde yazılı ifadelere rastlanmış, bu ifadelerin elde edilen temalarla ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu ifadelerde öğrenciler, suyun canlıların yaşamı ve sağlığı için önemline, bilinçsiz ve duyarsız bir tüketimle giderek azaldığına, idareli kullanılması gerektiğine, aksi durumda gelecekte su kaynaklarının azalacağına, su kirliliğine, küresel ısınma ve sonuçlarına ve suyun insanlar için rahatlatıcı bir etkisi olduğuna dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ileri araştırmalarda suyla spesifik temalarla (su kaynakları ya da suyun tükenmesine yönelik çizim çalışmaları gibi.) benzer çalışmalar yapılması önerilmektedir.Keywords

Ortaöğretim, su, çizimler, algı, içerik analizi

References