Abstract


-

Okul öncesi dönem, çocukların dil öğrenme yeteneklerinin en üst seviyede olduğu kritik bir dönemi kapsar. Bu dönemde, çocukların dil gelişiminin temelleri atılır ve bu nedenle okul öncesi yabancı dil eğitimi büyük bir öneme sahiptir. Bu araştırma farklı öğretim yöntemlerinin erken yaşta yabancı dil öğrenimine nasıl etki ettiğine odaklanmıştır. Araştırma, okul öncesi dönemdeki 6 yaş grubu öğrencilere iletişimsel yöntemlerle Almanca kelime öğretimi sağlamayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, iki farklı sınıfa “boyama ve şarkı” ve “boyama ve oyun” gibi farklı iletişimsel etkinliklerle Almanca kelime öğretimi yapılmıştır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için, yarı deneysel desen kullanılarak karşılaştırmalı eşitlenmemiş iki grupla ön test ve son test modeli uygulanmıştır. Ön test ile öğrencilerin Almanca bilgileri belirlenmiş, daha sonra araştırma grupları oluşturulmuştur. Araştırma her sınıfta 15 öğrenciye sınırlı tutularak toplam 30 öğrenciye Almanca kelime öğretimi gerçekleştirilmiştir. Dil gelişiminin farklı yönlerini değerlendirmek amacıyla iki boyutlu bir kelime testi kullanılmıştır. İfade edici yönleri ölçmek için 69 kelime kartı hazırlanmış, alıcı yönleri değerlendirmek için ise toplamda 28 kart içeren 5'erli kelime grupları kullanılmıştır. Elde edilen veriler oyun ve etkinlik tabanlı yabancı dil öğretiminin, çocukların dil gelişimi üzerinde olumlu etkiler yarattığını göstermektedir. Bu yöntemler, çocukların doğal öğrenme süreçlerine uygunluğu nedeniyle dil öğrenimini daha etkili ve keyifli hale getirebilir. Aynı zamanda, erken yaşta yabancı dil öğrenimi, çocukların akıcı bir şekilde iletişim kurma ve farklı diller arasında bağlantı kurma yeteneklerini artırabilir.Keywords

Okul öncesi yabancı dil eğitimi, iletişimsel yöntem, alıcı dil, ifade edici dil, oyun, şarkı.

References