Abstract


ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ETKİLEŞİMLİ OKUMA ETKİNLİKLERİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

Teknolojinin erken çocukluk eğitiminde artan kullanımı ile birlikte, teknolojik araçları çocukların okuma etkinliklerine etkili bir şekilde dahil etme konusundaki araştırmaların sayısı da artmaktadır. Bu alandaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde keşfetmek amacıyla yazarlar, erken çocukluk eğitimi içinde gerçekleşen teknoloji destekli etkileşimli okuma etkinlikleri hakkında literatürün sistemli bir taramasını gerçekleştirmişlerdir. Tümevarımsal bir yaklaşım kullanarak, mevcut araştırmanın yaygın özelliklerini ve sonuçlarını belirlemek için 37 makale titizlikle analiz edilmiştir. Analiz edilen araştırmadan üç ana tematik bulgu ortaya çıkmıştır. İlk olarak, çoğu çalışma, teknoloji destekli okuma etkinliklerinin çocuklar arasında çeşitli becerileri nasıl güçlendirdiğini vurgulayarak, sundukları faydaları açıklamaktadır. Bu etkinlikler, çeşitli kaynaklara geniş erişim sağlayarak, dil becerilerinin gelişimini desteklemekte, bu beceriler arasında anlama, fonolojik farkındalık ve iletişim bulunmaktadır. Ayrıca, motivasyonu, katılımı, özerkliği ve bağımsızlığı artırarak, işbirliği içindeki bir öğrenme ortamında duyusal davranışları teşvik etmektedir. İkinci olarak, incelenen çalışmalar, etkileşimli okuma etkinliklerinde teknoloji kullanmanın zorluklarını açığa çıkarmaktadır. Bu zorluklar, yetişkin-çocuk etkileşiminin azalması, dikkat dağılması ve konsantrasyon sorunları, ayrıca zaman yönetimi endişelerini içermektedir. Son olarak, mevcut araştırma, bu etkinliklerin ebeveynler ve öğretmenler için kullanımının potansiyel etkililiğini vurgulamaktadır. Bu etkili kullanım, teknolojinin etkileşimli okuma deneyimlerini artırma önemini de ön plana çıkarmaktadır. Bu belirlenen temaların etkilerinin detaylı olarak ele alındığı bu çalışma, erken çocukluk eğitimi içinde teknoloji destekli etkileşimli okuma etkinlikleri üzerine gelecekteki araştırmalar için yeni yollar da önermektedir.Keywords

Teknoloji, erken okuma, erken çocukluk eğitimi.

References