Abstract


MADDE İŞLEV FARKLILIĞI İLE İLGİLİ TÜRKİYE'DE YAPILAN LİSANÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bilim dalında 2012 yılından 2022 yılına kadar Differential Item Functioning (DIF) ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin genel eğilimlerini belirlemektir. Bu amaçla tezler; tezlerin türü, yayın yılı, hangi veri setinin kullanıldığı, hangi değişkene göre DIF bakıldığı, hangi derslerin kullanıldığı, incelenen derslerin neler olduğu, hangi ülke verilerinin kullanıldığı, DIF belirleme yöntemlerinden hangisi/hangilerinin kullanıldığı ve veri türünün ne olduğu yönünden incelenmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye’de 2012 yılından 2022 yılına kadar yazılan 66 adet lisansüstü tez incelenmiştir. İnceleme sonucunda DIF ile ilgili tezlerin en çok 2019 yılında yazıldığı, yüksek lisans ve doktora tezlerinin sırasıyla 2019 ve 2016 yıllarında yoğunlaştığı, PISA verilerinin kullanıldığı, cinsiyet değişkenine göre DIF belirleme çalışmalarının ağırlıklı olduğu, matematik verilerinin kullanıldığı, Türkiye’den sonra en çok ABD verilerinin kullanıldığı, DIF belirlerken çoğunlukla Mantel-Haenszel (MH) yönteminin kullanıldığı ve çalışmaların iki kategorili veriler kullanılarak yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Ölçme ve değerlendirme, madde işlev farklılığı (MİF), ararştırma eğilimleri, içerik analizi

References