Abstract


TÜRKİYE'DEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TERCİHLERİNİN, DENEYİMLERİNİN VE KARİYER HEDEFLERİNİN İNCELENMESİ

Dünyada uluslararasılaşma sayesinde son yirmi yılda uluslararası öğrenci hareketliliğinde önemli bir artış olmuştur. Uluslararası öğrenci hareketliliği ülkeler için bilimsel, teknolojik, endüstriyel, ticari ve politik düzeylerde önemli bir faktör haline gelmektedir. Bu artış bir yandan ülkelere ve öğrencilere olumlu katkılar sağlarken, diğer yandan öğrencilerin farklı sorunlarla karşılaşmasına da neden olmuştur. Bu çalışma, uluslararası öğrencilerin Türk yükseköğretim sistemindeki tercihlerini, deneyimlerini ve kariyer hedeflerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu nitel çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu çalışma, uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerinin yanı sıra deneyimlerini ve gelecekteki kariyer planlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, literatür tarafından da desteklenen dil ve iletişim engelleriyle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, uluslararası öğrenciler Türkiye'de aldıkları eğitimin geleceklerine olumlu katkı sağlayacağını düşünmektedirler. Türkiye'den edindikleri bilgi ve deneyim sayesinde diğer ülkelerde yeni fırsatlar yakalayabileceklerini belirtmektedirler. Bu çalışmada uluslararası öğrenci deneyimlerinin literatüre eklenmesi, üniversitelerin ve yöneticilerin uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerini, deneyimlerini ve kariyer planlarını anlamalarına yardımcı olacaktır.Keywords

Uluslararasılaşma, uluslararası öğrenciler, yükseköğretim, Türkiye

References