Abstract


ÖZEL YETENEK VE DEHB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İÇERİK VE BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Bu çalışmanın amacı, Özel Yetenekli/DEHB’ na odaklanan makalelerin eğilimlerini hem bibliyometrik hem de içerik analizine dayalı olarak incelemektir. Bu amaçla Prisma protokolü takip edilerek, WOS ve Scopus veritabanlarına taranan 42 makale bibliyometrik analiz için ve 28 makale içerik analizi için bulunmuştur. Veri analizi ve şekil/tablo oluşturma için RStudio kullanılmıştır. Bibliyometrik analizin sonuçları, en çok alıntı yapılan dergilerin Gifted Child Quarterly and Rooper Review olduğunu göstermiştir. En üretken yazarların Anne N. Rinn ve Kevin M. Antshel olduğu belirtilmiştir. En alakalı anahtar kelimeler özel yetenekli, DEHB ve iki kere özel kelimeleridir. En üretken ülke ABD idi. Ülkeler arasında güçlü bir iş birliği yoktur. İçerik analizi bulguları, araştırma amaçlarının beş kategoriye ayrılabileceğini göstermiştir: yetenekli/DEHB öğrencilerinin tanımlanması, davranışsal, bilişsel, sosyal-duygusal ve akademik özellikleridir. En çok tercih edilen araştırma amaçları, öğrencilerin kimlik, davranışsal ve bilişsel özelliklerini belirlemektir. En çok kullanılan araştırma yöntemi nicel yaklaşımlardır. En çok tercih edilen örnek gruplar ilk ve orta okul öğrencileridir. En azı üniversite öğrencileri, öğretmenler, ebeveynler ve yetişkinlerdirKeywords

Bibliyometrik Analiz, İçerik Analizi, Özel Yetenek, DEHB

References