Abstract


ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ORYANTASYON SÜRECİ: TÜRKİYE BURSLARI ÖRNEĞİ

Uluslararası öğrenci hareketliliği her geçen yıl büyümektedir ve Türkiye bu hareketlilikte önemli pay alan ülkelerdendir. YÖK (2022) verilerine göre 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yükseköğretimde kayıtlı yaklaşık 224 bin uluslararası öğrenci Türkiye’de eğitim almaktadır. Bu öğrencilerinin önemli bir kısmını da Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslusu öğrenciler oluşturmaktadır. Her yıl binlerce uluslararası öğrenciye Türkiye Bursları adlı program kapsamında burs ve barınma imkânı sunan YTB, Türkiye’ye gelen bu öğrencilerin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim almasını sağlamaktadır. Bu öğrenciler, ağırlıklı olarak her yılın eylül-ekim aylarında Türkiye’ye gelmekte ve üniversitelerin dil öğretim merkezlerinde (TÖMER/DİLMER vd.) Türkçe eğitimi aldıktan sonra yüksekokul, fakülte ve enstitülerde eğitimlerine devam etmektedirler. YTB tarafından, başarı odaklı bir seçki yapıldığı bilinmektedir. Söz konusu seçki, bir komisyon tarafından tarafsız biçimde yapılarak burslandırılacak kişiler belirlenmektedir. Bursiyerler YTB ve Üniversiteler iş birliğinde; ulaşımdan, karşılamaya, konaklamadan kayıt ve oryantasyon sürecine kadar her aşamada desteklenmektedir. Ancak bu sürecin en önemli odağı bu bürokrasinin yürütülmesi değildir. Bu iş ve işlemleri yürüten öğrenci eğitim rutinine başladığında ilk şoku atlatarak sorgulama aşamasına geçmektedir. Oryantasyonun en önemli kısmının burası olduğu söylenebilir. Çalışma kapsamında nitel araştırma modeliyle bu süreç ve aşamalara, kuramsal bilginin yanı sıra edimsel yansımalarla değinilmiş; öğrencilerin ağırlıklı olarak bürokrasiden ve kurumlar arası iletişim eksiliğinden şikâyet etikleri gözlemlenmiştir. Tespitler ışığında dijital koordinasyon gibi öneriler sunulmuştur.Keywords

Uluslararası öğrenciler, oryantasyon, karşılama, Türkiye bursları.

References