Abstract


GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO DERSİ SINAVLARININ KOMİSYON TARAFINDAN YAPILMASI KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma Güzel Sanatlar Liselerinde okutulan piyano dersinin değerlendirme aşamasında öğretmenlerin, değerlendirme sınavlarının komisyon ile veya bireysel uygulaması konusundaki görüşlerini içeren betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini ülkemizde MEB’e bağlı Güzel Sanatlar Liselerinde piyano derslerini okutan piyano öğretmenleri, örneklemini ise ulaşılabilen piyano derslerini yürüten öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, örneklem grubunda yer alan okullardaki görev yapan alan öğretmenlerine uygulanan anket yolu ile elde edilmiştir. MEB piyano dersi öğretim programında (2010) uygulama sınavının ortak yapılması konusunda açıklamalar bulunurken, 2016 öğretim programı ve güncel olarak kullanılan programda (2022) ölçme ve değerlendirme bölümünde ortak yapılması ile ilgili ifadenin kaldırılmıştır. Öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme bölümünde ortak yapılması ile ilgili ifadenin kaldırılmasına rağmen öğretmenlerin ortak komisyon ile sınavı gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Öğretmenler piyano dersi sınavlarının komisyonca değerlendirilmesinin verimli olduğunu düşünmekle birlikte komisyon sınavları için ortak eser, alt baraj gibi kriterlerin olması gerektiğini ifade etmişlerdir.Keywords

Güzel sanatlar lisesi, piyano eğitimi, piyano dersi sınavları, piyano.

References