Abstract


GÜNÜMÜZ PİYANO ÖĞRETİMİ NASIL OLMALIDIR?

Model olarak nitel karakterli olup, veri toplama tekniği açısından doküman incelenmesi deseninde olan bu araştırmanın amacı, günümüz piyano eğitiminin gerekliliklerini ortaya koymaktır. Dolayısıyla araştırmanın problem cümlesi; “günümüz piyano eğitimi nasıl olmalıdır?” şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle “piyano” ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazın taraması yapılarak, araştırmaya ait genel bir içerik belirlenmiştir. Elde edilen veriler, eleştirel bir yaklaşımla karşılaştırılarak net bir biçimde sorgulanmış, sunulmuş ve veriler, incelenen dokümanlardan alıntılar yapılarak betimlenmiştir. Araştırma sonucunda piyano eğitiminin, müzik eğitimindeki işlevleri sebebi ile hem genel, hem özengen (amatör), hem de mesleki müzik eğitiminin en önemli boyutlarından biri olduğu; müzik öğretmenleri ve öğrenciler arasında piyano kullanılarak sağlanan müziksel iletişimin, bireyde istenilen davranışların ya da davranış değişikliklerinin oluşturulmasını önemli ölçüde etkilediği; piyanonun çoksesli bir çalgı olmasından dolayı, bu öğrenimi gören kişilerin, kulak eğitimlerinin de gerçekleşmekte ve gelişmekte olduğu; piyano öğretiminde çeşitli sorunlarla karşılaşılabildiği; piyano eğitiminde, her bireyin farklılık göstermesinden dolayı her öğrenciye uygun tek bir yöntem ya da tekniğin bulunmadığı; piyano öğretiminin öğretmen merkezli olmamasının önem kazandığı tespit edilmiştir.Keywords

Piyano, Öğretim, Piyano Öğretimi.

References