Abstract


ÖĞRETMENLERDE VAROLUŞSAL KAYGI İLE İKİNCİL TRAVMATİK STRES ARASINDAKİ İLİŞKİDE YAŞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Her insan kendi varoluşu üzerine düşüncelere sahip olmakla birlikte, bazıları için bu düşünceler yoğun kaygıya neden olmaktadır. Benzer bir şekilde bireylerin ikincil travma karşısında verdiği tepkiler de farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmada hangi faktörlerin etkili olabileceğinin belirlenmesine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle araştırmamızda varoluşsal kaygı ile ikincil travmatik stres arasındaki ilişkiler ve bu ilişkide yaşın düzenleyici etkisi araştırılmıştır. Çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Adana’da görev yapmakta olan 608 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada demografik özelliklerin belirlenmesi amacıyla ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’, ikincil travmatik stres belirtilerini değerlendirmek amacıyla ‘‘İkincil Travmatik Stres Ölçeği’’, varoluşsal kaygı düzeyini değerlendirmek amacıyla “Varoluşsal Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler R Programlama ortamında moderation paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; varoluşsal kaygı ile ikincil travmatik stres arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu; anlamsızlık kaygısı ile istemsiz etkilenmeler arasında 40-49 yaşın, ölüm kaygısı ile istemsiz etkilenmeler arasında 40-49 yaşın, ölüm kaygısı ile kaçınma ve uyarılmışlık arasında 60 ve üstü yaşın düzenleyici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin travma, ikincil travma, travmayla baş etme ve travma konusunda öğrencilere yaklaşım konularındaki bilgi düzeyinin arttırılması, psikoeğitim programlarının yaygınlaştırılması; varoluşsal kaygı konusunda farkındalıklarının arttırılması ve bu konuda profesyonel destek alınmasının koruyucu bir önlem olacağı düşünülmektedir.Keywords

VAROLUŞSAL KAYGI, İKİNCİL TRAVMATİK STRES, YAŞ

References