Abstract


YAPAY ZEKA KAYGISININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PSİKOLOJİK VE ÖRGÜTSEL DİNAMİKLERİN KAPSAMLI İNCELEMESİ

Bu kapsamlı derleme makalesi, iş yerinde çalışanlar üzerindeki yapay zeka kaygısının derinlemesine etkilerini ve bu etkilerin altında yatan psikolojik ve örgütsel dinamikleri incelemek amacıyla yazılmıştır. Yapay zeka, iş dünyasında hızla yayılarak iş süreçlerini dönüştürmektedir. Ancak, bu teknolojinin benimsenmesi ve yayılması sırasında çalışanlar arasında önemli endişeler ortaya çıkmıştır. Makale, yapay zekanın çalışanların iş beklentileri, iş güvenliği ve çalışma tarzları üzerindeki etkilerine geniş bir perspektiften bakacak ve bu etkilerin altında yatan psikolojik faktörleri derinlemesine inceleyecektir. Ayrıca, yapay zeka kaygısının iş verimliliği, iş tatmini ve iş yerindeki ilişkiler üzerindeki etkilerini araştıracaktır. Bununla birlikte, makale, işverenlerin ve yöneticilerin yapay zeka kaygısını hafifletecek ve daha olumlu bir iş ortamı yaratmalarını sağlayacak stratejileri ve politikaları tartışacaktır. Bu bağlamda, eğitim, iletişim ve destek mekanizmaları gibi önlemler incelenecek ve bunların pratikte nasıl başarılı bir şekilde uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak, bu derleme, iş dünyasında yapay zeka teknolojisinin rolünü daha iyi anlamak ve çalışanların bu teknolojiye daha olumlu bir yaklaşım sergilemelerine yardımcı olmak için değerli bir kaynak olarak hizmet edecektir. Ayrıca, işverenlere, yöneticilere ve politika yapıcılara, yapay zeka uygulamalarının iş yerindeki insan faktörü üzerindeki etkileri konusunda farkındalıklarını artırmalarında yardımcı olacaktır.Keywords

Yapay Zeka Kaygısı, Çalışanlar, İş Yeri, Örgütsel Etki

References