THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES ON NUCLEAR ENERGY

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN NÜKLEER ENERJİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES ON NUCLEAR ENERGY

 
Author : Alper Murat ÖZDEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1198-1223
DOI Number: :
Cite : Alper Murat ÖZDEMİR , (2020). THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES ON NUCLEAR ENERGY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1198-1223. Doi: 10.35826/ijetsar.233.
    


Summary

Nowadays, when technological developments continue rapidly, the trend towards alternative energy sources is gaining speed. It is necessary to inform people about nuclear energy, which is one of these energy sources, and to raise awareness in this issue with environmental education courses starting from the early ages. Teachers have a great responsibility in this issue. Therefore, it is understood that the attitudes of teacher candidates who are future teachers towards the use of nuclear energy and the education they receive at their universities are important. However, studies conducted on this issue have been found to be inadequate. Depending on the results of the study, it can be suggested that more comprehensible studies should be conducted with the primary school teacher candidates. With the development of technology, nuclear energy is a resource needed to meet the energy we use in our age. The students need to be conscious of nuclear energy, which will gradually increase in importance and usage in the future. For this purpose, primary school teachers have important roles. The current study aims to determine the views of primary school teacher candidates studying at the department of primary school education programs, education faculties on the use of nuclear energy. In line with the aim of this study, ‘the Nuclear Energy Attitude Scale’, which was developed by the researcher based on the qualitative research model, and of which reliability and validity were proved was applied to teacher candidates. 217 students studying at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University and Eskişehir Anadolu University participated in the study. The findings of the study showed that while there was no significant difference in the attitudes of teacher candidates based on their age and year of education, there was significant difference in the attitudes of the participants in terms of gender and universities they study.Keywords

Energy Concept, energy resources, nuclear energy.Abstract

Teknolojik gelişmelerin hızla devam ettiği günümüzde alternatif enerji kaynaklarına yönelim de hız kazanmaktadır. Bu enerji kaynaklarından olan nükleer enerji ile ilgili insanların bilgilendirilmesi, küçük yaşlardan itibaren çevre eğitimi ile birlikte bu alanda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi konusunda öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının nükleer enerjiye olan tutumları, Üniversitede aldıkları eğitimin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Nükleer enerji teknolojinin gelişimiyle birlikte çağımızda kullandığımız enerjinin karşılanması için ihtiyaç duyulan bir kaynaktır. Gelecekte de giderek önemi ve kullanımı artacak olan nükleer enerji konusunda öğrencilerin bilinçlenmesi gerekmektedir. Bunun için ilkokul öğretmenlerine önemli roller düşmektedir. Bu araştırmada eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının nükleer enerji kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma modeline göre araştırmacı tarafından geliştirilen güvenirlik ve geçerliği kanıtlanmış ‘Nükleer Enerjiye Yönelik Tutum Ölçeği’ öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Araştırmaya Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Eskişehir Anadolu Üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 217 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının tutumlarının yaş ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelendiğinde anlamlı bir fark görülmezken cinsiyet ve öğrenim görülen üniversite değişkenlerine göre incelenmesinde anlamlı fark ortaya çıktığı bulgularına ulaşılmıştır.Keywords

Sınıf öğretmenliği , Enerji Kaynakları , Nükleer Enerji