AN ANALYSIS OF YOUTUBE VIDEOS INCLUDING TURKISH AND ENGLISH CHILDREN SONGS IN DIGITAL MEDIA

DİJİTAL ORTAMDA TÜRKÇE VE İNGİLİZCE MÜZİKLİ ÇOCUK ŞARKISI İÇEREN YOUTUBE VİDEOLARININ İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF YOUTUBE VIDEOS INCLUDING TURKISH AND ENGLISH CHILDREN SONGS IN DIGITAL MEDIA

 
Author : Didem Türkoğlu  , Adalet Kandır, Ali İbrahim Can Gözüm  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1834-1880
DOI Number: :
Cite : Didem Türkoğlu , Adalet Kandır, Ali İbrahim Can Gözüm, (2020). AN ANALYSIS OF YOUTUBE VIDEOS INCLUDING TURKISH AND ENGLISH CHILDREN SONGS IN DIGITAL MEDIA . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1834-1880. Doi: 10.35826/ijetsar.266.
    


Summary

Since today's digital technologies have changed the ways in which cultural goods are produced and consumed, analysis of consumer goods is one of the most significant activities in revealing the reflections of this change. Access to digital music, has increased to a great extent in the last decade thanks to music streaming services provided by various digital platforms. These changes have affected particularly the children who were born into a digital environment and use this, also called as digital natives. With this point of view, this study aims to carry out a content analysis of music listened by children in digital media. In this qualitative study, data were collected through document analysis method. For the data collection, searches were performed on video sharing sites of YouTube and Dailymotion to access audiovisual documents with labels of “children songs, listen to children songs, Turkish children songs, foreign children songs, and ‘children songs’ (in English)”. Then the results were filtered with criteria of upload date, type and sorting, and Turkish and foreign children songs that were viewed the most were selected. The selected songs were examined with regard to determinant qualities of a music piece which are vocalization, duration, lyrics and visual contents.



Keywords

Child music, Digital media, YouTube, Children songs, Preschool music.



Abstract

Günümüz dijital teknolojileri kültürel ürünlerin tüketildiği ve üretildiği yolları değiştirdiği için, tüketim ürünlerinin analizi, bu değişimin yansımalarını ortaya çıkarmada en önemli faaliyetlerden biridir. Dijital müziklere erişim olanağı son on yılda çeşitli dijital platformlardan sağlanan müzik akışı hizmetleri sayesinde önemli ölçüde artmıştır. Bu değişim özellikle dijital yerli gibi çeşitli tanımlamalarla adlandırılan, dijital bir ortam içerisinde doğup, bu ortamı kullanan çocuklar üzerinde oldukça etkilidir. Bu noktadan hareketle araştırma, dijital ortamda çocukların dinlediği müziğe ilişkin içerik analizi yapmak amacıyla planlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma metodu kullanılmış olup, veriler doküman analizi yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında sesli ve görüntülü doküman niteliği taşıyan, bir video paylaşım sitesi olan Youtube ve Dailymotion üzerinde “çocuk şarkıları, çocuk şarkıları dinle, çocuk şarkıları Türkçe, çocuk şarkıları yabancı, children songs,” konu etiketleri kullanılmış olup, yüklenme tarihi, tür ve sıralama ölçütlerine göre filtreleme kriterlerinde arama yapılarak taranan Türkçe ve yabancı dilde en çok dinlenen müzik eserleri belirlenmiştir. Belirlenen eserler, bir müzik eserinin belirleyici nitelikleri olan; seslendirilme biçimi, uzunluğu, sözleri ve görsel içeriği bakımından incelenerek, elde edilen bulgular verilen bu nitelikler doğrultusunda yorumlanmıştır.



Keywords

Çocuk müziği, dijital medya, youtube, çocuk şarkıları, okul öncesi müzik.