WHAT DO IMMIGRANT STUDENTS THINK ABOUT THE SCHOOL SYSTEM? ANALYSIS FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

GÖÇMEN ÖĞRENCİLER TÜRK OKUL SİSTEMİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN BİR ANALİZ

WHAT DO IMMIGRANT STUDENTS THINK ABOUT THE SCHOOL SYSTEM? ANALYSIS FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

 
Author : özge can aran  , Yalçın Coşkun  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 703-724
DOI Number: :
Cite : özge can aran , Yalçın Coşkun, (2021). WHAT DO IMMIGRANT STUDENTS THINK ABOUT THE SCHOOL SYSTEM? ANALYSIS FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 703-724. Doi: 10.35826/ijetsar.330.
    


Summary

This study aims to identify immigrant students’ views on the school system in Turkey. The participants in this study, in which a qualitative research method was used, comprised twenty immigrant students attending secondary schools in a sub-province of Turkey. The research data were collected via interview forms and then analyzed using content analysis. The findings about the physical conditions of schools demonstrated that the students were most pleased by the school grounds as their areas of physical use and were least pleased with the toilets and safety locks on the windows. Regarding the components of the school curricula, the majority of the students stated that they were not informed about the course objectives, they found mathematics to be the most difficult and science was the easiest; they considered science and mathematics to be the most functional because they will be useful in daily life. Also, most of the students emphasized that they needed individualized instruction in the teaching-learning process, and they preferred projects in which they had time to search for what they did not know as the assessment tool. They enjoyed the good treatment afforded to them by their teachers, with a smiling face, and the administrators ensured discipline but did not like angry treatment.Keywords

Administrator, curriculum, immigrant students, physical conditions, teacherAbstract

Bu çalışma, göçmen öğrencilerin Türkiye'deki okul sistemine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın katılımcılarını, Türkiye'nin bir ilçesinde ortaokullara devam eden göçmen öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri görüşme formları aracılığıyla toplanmış ve ardından içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Okulların fiziki koşullarına ilişkin bulgular, öğrencilerin en çok fiziksel kullanım alanları olarak okul bahçelerinden memnun olduklarını, tuvalet ve pencerelerdeki güvenlik kilitlerinden en az memnun olduklarını göstermiştir. Öğretim programının bileşenleri ile ilgili olarak, öğrencilerin büyük çoğunluğu dersin amaçları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, matematiğin en zor, fen bilimlerinin ise en kolay ders olduğunu; fen ve matematiğin günlük hayatta faydalı olacağı için en işlevsel ders olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin çoğu öğretme-öğrenme sürecinde bireyselleştirilmiş öğretime ihtiyaç duyduklarını vurgulamış ve değerlendirme aracı olarak bilmedikleri şeyleri aramak için onlara zaman tanıyan projeyi tercih ettiklerini dile getirmişlerdir. Öğretmenlerinin kendilerine güler yüz göstermelerini ve idarecilerin disiplini sağlama davranışlarını sevdiklerini fakat onlara kızma davranışlarını sevmediklerini belirtmişlerdir.Keywords

Okul müdürü, öğretim programı, göçmen öğrenciler, fiziki koşullar, öğretmen