AN INVESTIGATION OF ORIGINAL AND ARRANGED WORKS WRITTEN FOR FOUR VIOLINS FEATURED IN CHAMBER MUSIC LITERATURE

DÖRT KEMAN İÇİN YAZILMIŞ ORİJİNAL ve ARANJE EDİLMİŞ ESERLERİN ODA MÜZİĞİ LİTERATÜRÜNDE YER ALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF ORIGINAL AND ARRANGED WORKS WRITTEN FOR FOUR VIOLINS FEATURED IN CHAMBER MUSIC LITERATURE

 
Author : Beyzagül KAPÇAK IŞIKSUNGUR  , Şeydagül KAPÇAK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 720-772
DOI Number: :
Cite : Beyzagül KAPÇAK IŞIKSUNGUR , Şeydagül KAPÇAK , (2022). AN INVESTIGATION OF ORIGINAL AND ARRANGED WORKS WRITTEN FOR FOUR VIOLINS FEATURED IN CHAMBER MUSIC LITERATURE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 720-772. Doi: 10.35826/ijetsar.383.
    


Summary

This study aims to examine original and arranged works written for four violins in the chamber music repertoire, as featured in the publications of national and international publishing houses, online sheet music archives, and five major university libraries in Turkey, with a focus on their distribution and the works featured in the literature. This study uses the qualitative research method of case study. In this context, original and arranged Classical Music and Turkish Music works for four violins in the relevant literature were identified by conducting online searches. Descriptive analysis was used to examine the data obtained through document review. Publications by 13 national and international publishing houses that are well known in the literature, have official websites, and publish musical scores were included in the literature review, along with the online sheet music archive called International Library of Musical Scores (IMSLP), which is public, easy to access, and exclusively features sheet music, and five major university libraries in Turkish universities with a conservatory. 187 original or arranged Classical Music works for four violins were identified among the publications of national and international publishing houses that publish musical scores, 44 works were identified in five major university libraries in Turkey, and 67 works were identified in online sheet music archives. Thus, a total of 298 original or arranged published Classical Music works for four violins were identified. No original or arranged Turkish Music works for four violins were found on the websites of national and international publishing houses that publish musical scores, in the catalogues of five major university libraries in Turkey, or in online sheet music archives. String quartets are known to be a very useful combination for music students to experience chamber music. However, it may not always be possible to form a string quartet when instruments at a school are not distributed among students in a balanced manner or violin is far more popular compared to other instruments. Under these circumstances, the string quartet sound, which is important for the string instrument repertoire, can be approximated using works written specifically for four violins, to ensure that students are introduced to important musical and technical behaviors. In this context, this study aimed to identify original or arranged published Classical Music and Turkish Music works for four violins.Keywords

Chamber music, musical instrument training, violin training, 4 violins.Abstract

Araştırmada, oda müziği repertuarında dört keman için orijinal ve aranje edilmiş eserlerin, ulusal ve uluslararası yayınevlerindeki, çevrim içi nota arşivlerindeki, Türkiye’nin beş büyük üniversite kütüphanesindeki dağılımının nasıl olduğunun ve hangi eserlerin literatürde yer aldığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Bu bağlamda ilgili literatür internet üzerinden taranarak dört keman için orijinal ve aranje edilmiş Klasik Batı Müziği ve Türk Müziği eserleri araştırılmıştır. Doküman incelenmesiyle elde edilen verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda; literatür taraması kapsamında; literatürde tanınmış, resmi sitesi olup, nota basan 13 ulusal ve uluslararası yayınevi, içeriğinde sadece notalara yer vermiş olan, kolay erişilebilir ve halka açık olan International Library of Musical Scores (IMSLP) adlı çevrimiçi nota arşivi, bünyesinde konservatuvar olan Türkiye’deki beş büyük üniversite kütüphanesi arşivi incelenmiştir. Araştırma sonucunda; dört kemana ilişkin orijinal ve aranje edilmiş Klasik Batı Müziği eserlerinin ulusal ve uluslararası nota basan yayınevlerinde; 187 adet olduğu, Türkiye’deki beş büyük üniversite kütüphanesinde 44 adet olduğu, çevrimiçi nota arşivlerinde 67 adet olduğu tespit edilmiştir. Toplamda; dört kemana ilişkin orijinal veya aranje edilmiş 298 adet basılı Klasik Batı Müziği eseri tespit edilmiştir. Dört keman için orijinal veya aranje edilmiş basılı Türk Müziği eserlerinin ise; ulusal ve uluslararası nota basan yayın evlerinin resmi internet siteleri, Türkiye’deki beş büyük üniversite kütüphanesi ve çevrimiçi nota arşivlerinde bunmadığı sonucuna varılmıştır. Yaylı dörtlülerin, müzik öğrencilerinin oda müziği deneyimleri için oldukça faydalı bir birleşim olduğu bilinmektedir. Ancak okullarda, enstrümanların öğrenciler arasındaki dengeli dağılımının her zaman mümkün olmaması veya keman çalgısına diğer çalgılara göre daha fazla eğilim olması durumunda, bu dörtlünün okullarda oluşturulması her zaman kolay olmayabilir. Söz konusu şartların varlığı durumunda, öğrencinin kazanabileceği önemli müzikal ve teknik davranışlardan yoksun kalmasını önlemek amaçlı, repertuardaki yaylı sazlar için önem arz eden yaylı dörtlüsü tınısının sadece keman çalgısıyla oluşturulmuş eserlerini tanımak önem arz etmektedir. Bu bağlamda, araştırmada dört keman için orijinal veya aranje edilmiş basılı Klasik Batı Müziği ve Türk Müziği eserlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.Keywords

Oda müziği, çalgı eğitimi, keman eğitimi, 4 keman.