WOULD YOU LIKE TO BE A TRAINER OR SPORTS MANAGER OR NEITHER: A QUALITATIVE PERSPECTIVE ON PRE-SERVICE DISABLED STUDENT INCLUSION WITHIN THE CONTEXT OF SPORTS SCIENCES

ANTRENÖR MÜ OLMAK İSTERSİN YOKSA SPOR YÖNETİCİSİ Mİ YA DA HİÇBİRİ: SPOR BİLİMLERİ BAĞLAMINDA HİZMET ÖNCESİ ENGELLI ÖĞRENCİ KAPSAYICILIĞINA NİTEL BİR BAKIŞ

WOULD YOU LIKE TO BE A TRAINER OR SPORTS MANAGER OR NEITHER: A QUALITATIVE PERSPECTIVE ON PRE-SERVICE DISABLED STUDENT INCLUSION WITHIN THE CONTEXT OF SPORTS SCIENCES

 
Author : GAMZE BEYAZOĞLU  , Nuri KARABULUT  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1596-1613
DOI Number: :
Cite : GAMZE BEYAZOĞLU , Nuri KARABULUT, (2022). WOULD YOU LIKE TO BE A TRAINER OR SPORTS MANAGER OR NEITHER: A QUALITATIVE PERSPECTIVE ON PRE-SERVICE DISABLED STUDENT INCLUSION WITHIN THE CONTEXT OF SPORTS SCIENCES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1596-1613. Doi: 10.35826/ijetsar.509.
    


Summary

This article aims to examine the perspectives of the university lecturers regarding disability in the faculties of sports science in higher education institutions in Turkey. The characteristic that distinguishes the faculties of sports sciences from other faculties is the density of the application area. Attitudes towards the concept of disability reveal how they influence the individual and professional development of the students with disabilities. In order to develop inclusive education, a qualitative research has been conducted through interviews with six university lecturers. The study is an instrumental case study. A phased data analysis has been performed using a category and code system. The results describe the reasons why the students with disabilities cannot fully participate in inclusive education, the systemic difficulties in the learning and teaching processes, and the perceptions of the university lecturers working in the faculties of sports sciences regarding disability within the system. In this study, the data reveal from the lens of inadequacy that although all students are viewed from the perspective of humanism, the conditions of full inclusion will not mature in some application-based departments like sports sciences, and every department may not be appropriate for every disability type.Keywords

Higher education, disability, inclusive education.Abstract

Bu makale, öğretim üyelerinin yükseköğretimde spor bilimleri fakültelerinde engelliliğe bakış açılarını incelemektedir. Spor bilimleri fakültelerini diğer fakültelerden ayıran özellik uygulama alanının yoğunluğudur. Engellilik kavramına tutumları öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine nasıl etki ettiklerini gösterir. Kapsayıcı eğitimi geliştirmek için altı öğretim üyesi ile görüşmeler yoluyla nitel bir araştırma yapılmıştır. Çalışma araçsal durum çalışması niteliğindedir. Bir kategori ve kod sistemi kullanarak verilerin aşamalı bir analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, katılımcıların engelli öğrencilerin kapsayıcı eğitim içinde tam katılımcı olamama nedenlerini, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki sistemsel zorluğu ve spor bilimleri öğretim üyelerinin sistem içinde engeliliğe yönelik algılarını tanımlamaktadır. Bu çalışmada veriler tüm öğrencilere hümanizm çerçevesinden bakılsa da spor bilimleri gibi bazı uygulama ağrılıklı bölümlerde tam kapsayıcılığın şartlarının olgunlaşmayacağını ve her engel çeşidine bölümün uygun olamayabileceğini yetersizlik merceğinden ortaya koymaktadır.Keywords

Yüksek öğretim, engellilik, kapsayıcı eğitim