TECHNOLOGY-BASED TEACHING OF LISTENING SKILLS IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİNİN TEKNOLOJİ TABANLI ÖĞRETİMİ

TECHNOLOGY-BASED TEACHING OF LISTENING SKILLS IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE

 
Author : Cihat Burak KORKMAZ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2240-2273
DOI Number: :
Cite : Cihat Burak KORKMAZ , (2022). TECHNOLOGY-BASED TEACHING OF LISTENING SKILLS IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2240-2273. Doi: 10.35826/ijetsar.536.
    


Summary

Many new tools are used in online and distance education processes that the trainer and learner carry out independently of the concepts of time and place. Since these tools are technology-supported, they aim to make highly interactive, equipped with technological innovations and user-friendly teaching processes both easier and richer. At this point, Enriched Books (Z-Books), which are also used in teaching Turkish as a foreign language, provide many new experiences for those who are interested. The Z-Book sample at the A1 level of the Yedi İklim Turkish for Foreigners Teaching Set prepared by Yunus Emre Institute, which is based on technology-based teaching in terms of teaching Turkish as a foreign language, was determined as the study material. In the relevant material, how the teaching of listening skills is done by document analysis method and whether the teaching activities are interactive or not are discussed. In this context, a total of 135 activities were reached for listening/watching skills, 51 (38%) interactive and 84 (62%) non-interactive. There are also a total of 135 supporting skills activities, including 82 writing activities (62%), 43 reading activities (31%), 6 video recording (4%), and 4 speaking activities (3%) that support listening/monitoring skills.Keywords

Teaching Turkish as a foreign language, technology-based teaching, listening skillsAbstract

Öğretici ve öğrenicinin zaman ve yer kavramlarından bağımsız yürüttüğü çevrimiçi ve uzaktan öğretim süreçlerinde pek çok yeni araç kullanılmaktadır. Bu araçlar teknoloji destekli olması sebebiyle etkileşim gücü yüksek, teknolojik yeniliklerle donanmış ve kullanıcı dostu öğretim süreçlerini hem daha kolay hem de daha zengin bir duruma getirmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde de kullanılan Zenginleştirilmiş Kitaplar (Z-Kitap) ilgililer için birçok yeni deneyim sağlamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi açısından teknoloji tabanlı öğretime dayanan ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti’nin A1 seviyesindeki Z-Kitap örneği çalışmanın inceleme materyali olarak tespit edilmiştir. İlgili materyalde doküman analizi yöntemiyle dinleme becerisinin öğretiminin nasıl yapıldığı ve öğretim etkinliklerinin etkileşimli olup olmadığı ele alınmıştır. Bu bağlamda dinleme/izleme becerisi için 51 (%38) etkileşimli ve 84 (%62) etkileşimsiz olmak üzere toplam 135 etkinliğe ulaşılmıştır. Ayrıca dinleme/izleme becerisini destekleyici 82 yazma etkinliği (%62), 43 okuma etkinliği (%31), 6 video kaydı (%4) ve 4 konuşma etkinliği (%3) olmak üzere toplam 135 destekleyici beceri etkinliği yer almaktadır.Keywords

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, teknoloji tabanlı öğretim, dinleme becerisi.