REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TECHNOLOGY ADDICTION: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF TECHNOLOGY ADDICTION RESEARCH

COVID-19 PANDEMİSİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA YANSIMALARI: TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TECHNOLOGY ADDICTION: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF TECHNOLOGY ADDICTION RESEARCH

 
Author : Namık Kemal HASPOLAT    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2092-2133
DOI Number: :
Cite : Namık Kemal HASPOLAT , (2023). REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TECHNOLOGY ADDICTION: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF TECHNOLOGY ADDICTION RESEARCH. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 2092-2133. Doi: 10.35826/ijetsar.651.
    


Summary

The COVID-19 pandemic led to many changes in the living conditions of individuals. As a result of the quarantine imposed to reduce the impact of the pandemic, individuals tried to fulfill their daily life roles and routines through technological devices. In addition to increasing the use of technology, this has been an important factor in the increase in technology addiction and studies on technology addiction have become more popular. In this study, it was aimed to examine the impact of the COVID-19 pandemic on technology addiction, and the general situation of publications on technology addiction before and after the pandemic was examined comparatively. For this purpose, 12889 publications on technology addiction in the Web of Science (WoS) database were examined, and the data obtained from the examination were coded and transferred to the computer environment. Bibliometric analysis was used in data analysis. In line with the results, research trends and differences before and after the COVID-19 pandemic were discussed.Keywords

technology addiction, internet addiction, COVID-19, pandemic, bibliometric analysisAbstract

COVID-19 pandemisi bireylerin yaşam koşullarında birçok değişime yol açtı. Salgının etkisini azaltmak için uygulanan karantina sonucunda bireyler günlük yaşam rollerini ve rutinlerini teknolojik aletler aracılığıyla yerine getirmeye çalıştılar. Bu durum teknoloji kullanımını artırmanın yanı sıra teknoloji bağımlılığının artışında önemli bir faktör oldu ve teknoloji bağımlığına yönelik çalışmalar daha popüler hale geldi. Bu araştırmada COVID-19 pandemisinin teknoloji bağımlılığına yönelik etkisinin incelenmesi amaçlanmış, teknoloji bağımlılığı ile ilgili yayınların pandemi öncesi ve sonrasındaki genel durumu karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu amaçla Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan teknoloji bağımlılığı ile ilgili 12889 yayın incelenmiş, incelemeden elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Veri analizinde bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrası araştırma eğilimleri ve farklılıkları tartışılmıştır.Keywords

teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı, COVID-19, pandemi, bibliyometrik analiz