THE RELATIONSHIP BETWEEN CONCENTRIC AND ECCENTRIC KNEE STRENGTH AND COMPETITION PERFORMANCE IN ELITE SHORT TRACK SPEED SKATERS

ELİT KISA KULVAR SÜRAT PATENİ SPORCULARININ DİZ KONSANTRİK VE EKSANTRİK KUVVETİ İLE MÜSABAKA PERFORMANSI İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONCENTRIC AND ECCENTRIC KNEE STRENGTH AND COMPETITION PERFORMANCE IN ELITE SHORT TRACK SPEED SKATERS

 
Author : Hasan Hüseyin Yılmaz    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2506-2516
DOI Number: :
Cite : Hasan Hüseyin Yılmaz , (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN CONCENTRIC AND ECCENTRIC KNEE STRENGTH AND COMPETITION PERFORMANCE IN ELITE SHORT TRACK SPEED SKATERS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2506-2516. Doi: 10.35826/ijetsar.683.
    


Summary

The aim of the study is to examine the relationship between the concentric and eccentric strengths of the knee flexor and extensor muscles and competition performance in elite short track speed skating athletes. Nine elite male speed skating athletes between the ages of 18-22 were included in the study. In order to determine the competition performances of the athletes, 500 m, 1000 m and 1500 m times were taken. Height and body weight measurements were taken from the athletes on the first day of laboratory tests. ISOMED 2000 isokinetic strength device was used to determine the concentric and eccentric muscle strength of the athletes. Isokinetic strength measurements were performed in concentric/concentric and eccentric/eccentric modes for 8 repetitions at a speed of 60o/sec. Measurements were made in the flexion/extension movement of the knee joint. Isokinetic measurements were taken on two separate days, and distance measurements were taken on three separate days. SPSS v25 statistical program was used to analyze the data obtained. Pearson Correlation analysis was performed to reveal the relationship between variables. In statistical analysis, the significance level was determined as 0.05. As a result of the research, it was determined that there is a statistically moderately significant relationship between the concentric and eccentric strength of the knee flexor and extensor muscles and the 500 m distance performance. However, no significant relationship was found with 1000 m and 1500 m distance performances.Keywords

Athlete, Isokinetic, Lower Extremity, Muscle ContractionAbstract

Araştırmanın amacı, elit kısa kulvar sürat pateni sporcularında diz fleksör ve ekstansör kaslarının konsantrik ve eksantrik kuvvetleri ile müsabaka performansı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya 18-22 yaş aralığında yer alan dokuz elit erkek sürat pateni sporcusu dahil edilmiştir. Sporcuların müsabaka performanslarını belirlemek için, 500 m, 1000 m ve 1500 m dereceleri alınmıştır. Laboratuvar testlerinin ilk gününde sporculardan boy ve vücut ağırlığı ölçümleri alınmıştır. Sporcuların konsantrik ve eksantrik kas kuvvetlerini belirlemek amacıyla ISOMED 2000 izokinetik kuvvet cihazı kullanılmıştır. İzokinetik kuvvet ölçümleri 60o/sn hızda 8 tekrar konstantrik/konsantrik ve eksantrik/eksantrik modlarda gerçekleştirilmiştir. Ölçümler diz ekleminde fleksiyon/ekstansiyon hareketinde gerçekleştirilmiştir. İzokinetik ölçümler iki ayrı günde, mesafe dereceleri üç ayrı günde alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS v25 istatistik program kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, diz fleksör ve ekstansör kaslarının konsantrik ve ekstantrik kuvvetleri ile 500 m mesafe performansı arasında istatistiksel olarak orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ancak 1000 m ve 1500 m mesafe performansları ile anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.Keywords

Alt Ekstremite, İzokinetik, Kas Kasılması, Sporcu