EXPLORING INTERNATIONAL STUDENTS' PREFERENCES, EXPERIENCES, AND CAREER GOALS IN TÜRKİYE

TÜRKİYE'DEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TERCİHLERİNİN, DENEYİMLERİNİN VE KARİYER HEDEFLERİNİN İNCELENMESİ

EXPLORING INTERNATIONAL STUDENTS' PREFERENCES, EXPERIENCES, AND CAREER GOALS IN TÜRKİYE

 
Author : Behiye Dağdeviren Ertaş  , Berna Yüner, Barış Eriçok  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2232-2256
DOI Number: :
Cite : Behiye Dağdeviren Ertaş , Berna Yüner, Barış Eriçok, (2023). EXPLORING INTERNATIONAL STUDENTS' PREFERENCES, EXPERIENCES, AND CAREER GOALS IN TÜRKİYE . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2232-2256. Doi: 10.35826/ijetsar.690.
    


Summary

There has been a significant increase in international student mobility in the last two decades, thanks to internationalization. International student mobility is becoming essential for scientific, technological, industrial, commercial, and political countries. While this increase made positive contributions to countries and students, on the one hand, it also caused students to encounter different problems. This study aims to investigate the reasons why international students choose Turkey, as well as their experiences and future career plans. This research is a qualitative research approach with a phenomenological design. This qualitative study used a semi-structured interview form as a data collection tool. In the study, it was found that they encountered language and communication barriers supported by the literature. In addition, international students think their education in Turkey will positively affect their future. They state that they can seize new opportunities in other countries thanks to the knowledge and experience they have gained from Türkiye. This study suggests that incorporating international student experiences into the existing body of literature would provide universities and administrators with valuable insights into the factors influencing students' decision to study in Türkiye, their experiences while studying there, and their future career aspirations.Keywords

Internationalization, international students, higher education, TürkiyeAbstract

Dünyada uluslararasılaşma sayesinde son yirmi yılda uluslararası öğrenci hareketliliğinde önemli bir artış olmuştur. Uluslararası öğrenci hareketliliği ülkeler için bilimsel, teknolojik, endüstriyel, ticari ve politik düzeylerde önemli bir faktör haline gelmektedir. Bu artış bir yandan ülkelere ve öğrencilere olumlu katkılar sağlarken, diğer yandan öğrencilerin farklı sorunlarla karşılaşmasına da neden olmuştur. Bu çalışma, uluslararası öğrencilerin Türk yükseköğretim sistemindeki tercihlerini, deneyimlerini ve kariyer hedeflerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu nitel çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu çalışma, uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerinin yanı sıra deneyimlerini ve gelecekteki kariyer planlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, literatür tarafından da desteklenen dil ve iletişim engelleriyle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, uluslararası öğrenciler Türkiye'de aldıkları eğitimin geleceklerine olumlu katkı sağlayacağını düşünmektedirler. Türkiye'den edindikleri bilgi ve deneyim sayesinde diğer ülkelerde yeni fırsatlar yakalayabileceklerini belirtmektedirler. Bu çalışmada uluslararası öğrenci deneyimlerinin literatüre eklenmesi, üniversitelerin ve yöneticilerin uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerini, deneyimlerini ve kariyer planlarını anlamalarına yardımcı olacaktır.Keywords

Uluslararasılaşma, uluslararası öğrenciler, yükseköğretim, Türkiye