2036 SUMMER OLYMPICS CANDIDATE ISTANBUL: ISTANBUL'S OLYMPIC HISTORY ISTANBUL AND SPORTS POLICIES

2036 YAZ OLİMPİYATLARI ADAYI İSTANBUL: İSTANBUL’UN OLİMPİYAT TARİHİ İSTANBUL VE SPOR POLİTİKALARI

2036 SUMMER OLYMPICS CANDIDATE ISTANBUL: ISTANBUL'S OLYMPIC HISTORY ISTANBUL AND SPORTS POLICIES

 
Author : Cüneyt Seydioğlu  , İhsan Yağcı  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2899-2913
DOI Number: :
Cite : Cüneyt Seydioğlu , İhsan Yağcı, (2023). 2036 SUMMER OLYMPICS CANDIDATE ISTANBUL: ISTANBUL'S OLYMPIC HISTORY ISTANBUL AND SPORTS POLICIES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2899-2913. Doi: 10.35826/ijetsar.691.
    


Summary

In this article, the past and present candidacies, sports policies, pros and cons of the city of Istanbul, which has announced that it will be a candidate for the 2036 Summer Olympics, are evaluated. The Olympic Games organize educational programs to spread the Olympic movement for the local people of the host city and especially for the youth, thus creating sports awareness and informing the public and encouraging them to participate in sports. In recent years, Turkey's major sports organizations have enabled the workforce to gain experience, create new employment opportunities, change the perception towards sports, and enable Turkish athletes to achieve significant successes competing in front of their own audiences. In addition to all these benefits, national federations were able to establish close relations with international federations. In this way, the country's sporting potential was showcased and increased. During Istanbul's unsuccessful bid for the 5 Olympic Games, there was significant evidence that relationships with international federations were useful for creating opportunities to host individual sporting events. Our study examines Istanbul's Olympic Games candidacy journey from 2000 to 2020. It shows that the Olympics offer opportunities to host cities, but also pose threats to host cities if the post-event process is not designed. In addition, it is anticipated that this research will have a positive contribution to Istanbul's candidacy process for the 2036 Summer Olympics and to Turkish sports organizations planning to be candidates for large-scale sporting events.Keywords

Istanbul, Olympics, CityAbstract

Bu makalede 2036 Yaz Olimpiyat aday olacağını açıklayan İstanbul şehrinin, geçmişten günümüze adaylıklarını, spor politikalarını, artı ve eksi yönleri değerlendirilmiştir. Olimpiyat Oyunları, ev sahibi kentin yerel halkı ve özellikle gençleri için Olimpik hareketi yaymak adına eğitim programları düzenlemekte ve bu sayede spor bilinci oluşturulmakta ve halk bilgilendirilerek spora teşvik edilmektedir. Son yıllarda Türkiye’nin yaptığı önemli spor organizasyonları işgücünün deneyim kazanmasına, yeni istihdam alanları oluşmasına, spora yönelik algının değişmesine, kendi seyircisi önünde yarışan Türk atletlerin önemli başarılar elde etmesine olanak sunmuştur. Tüm bu faydaların yanı sıra ulusal federasyonlar uluslararası federasyonlarla yakın ilişkiler kurabilmiştir. Bu sayede ülkenin spor potansiyeli sergilenmiş ve artırılmıştır. İstanbul’un başarısızlıkla sonuçlanan 5 Olimpiyat Oyunları adaylıkları esnasında uluslararası federasyonlarla kurulan ilişkilerin münferit spor etkinliklerine ev sahipliği fırsatları yaratmak için yararlı olduğuna dair önemli kanıtlara erişmiştir. Çalışmamızda İstanbul'un 2000'den 2020'ye kadar olan Olimpiyat Oyunları adaylık yolculuğu incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Olimpiyatların ev sahibi kentlere fırsatlar sunduğu kadar; etkinlik sonrası süreç tasarlanmadığı takdirde ev sahibi kentler için tehdit oluşturduğu da görülmektedir. Ayrıca bu araştırmanın İstanbul’un 2036 Yaz Olimpiyat adaylığı sürecine ve büyük boyutlu spor etkinliklerine aday olmayı planlayan Türk spor örgütlerine olumlu bir katkısı olacağı öngörülmektedir.Keywords

İstanbul, Olimpiyatlar, Şehir