SUPPORTING STUDENTS WITH MATH LEARNING DISABILITY AND STUDENTS AT-RISK: EVIDENCE-BASED MATHEMATICS INTERVENTION

MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ OLAN VE RİSK ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEMEK: KANIT TEMELLİ MATEMATİK MÜDAHALESİ

SUPPORTING STUDENTS WITH MATH LEARNING DISABILITY AND STUDENTS AT-RISK: EVIDENCE-BASED MATHEMATICS INTERVENTION

 
Author : SELMA TUFAN  , Emine Rüya Özmen  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 250-299
DOI Number: :
Cite : SELMA TUFAN , Emine Rüya Özmen, (2024). SUPPORTING STUDENTS WITH MATH LEARNING DISABILITY AND STUDENTS AT-RISK: EVIDENCE-BASED MATHEMATICS INTERVENTION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 26, p. 250-299. Doi: 10.35826/ijetsar.730.
    


Summary

Mathematics is essential for everyday life, academic success and future career prospects. Indıviduals with mathematical literacy tend to develop analytical problem-solving and critical thinking skills. Unfortunately, national and international assessments show that many of students are failing in mathematics in Turkey. The quality of mathematics education and effective instruction can have a positive impact on the academic and career success of individuals. In the current context of student achievement in mathematics, educators need more than ever to know what instructional practices are effective in helping students succeed in mathematics. Evidence-based practice is currently the focus of efforts to identify the most effective practices for students who are struggling to learn mathematics and need support to improve their mathematical skills. Although evidence-based practices can demonstrate meaningful changes in experimental settings, especially for students at-risk of academic failure, these effects are unlikely to be reflected in student performance unless they are implemented in real classroom settings. Teachers' knowledge about evidence-based practices is a prerequisite for their widespread use in real classrooms. Therefore, this article was written to introduce instructional practices, defined as evidence-based practices, for students with mathematics learning disabilities and at-risk students. It is hoped that this article will contribute to supportive instructional practices for primary and secondary students with MLD by increasing the likelihood that these practices will be adopted and used appropriately by teachers.Keywords

Evidence-based practices, mathematics learning disabilities, evidence-based interventionAbstract

Matematik, günlük yaşam ve akademik başarı için olduğu kadar gelecekteki iş olanakları açısından da kritik bir öneme sahiptir. Matematik becerilerine sahip olan bireyler, genellikle analitik düşünme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme eğilimindedirler. Ne yazık ki ulusal ve uluslararası değerlendirmeler Türkiye’deki öğrencilerin pek çoğunun matematikte başarısız olduğunu göstermektedir. Matematik eğitiminin kalitesi ve öğretimin etkili bir şekilde sunulması, bireylerin akademik ve mesleki başarıları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Mevcut koşullar altında eğitimciler, öğrencilerin matematikte başarılı olabilmesi için hangi öğretim uygulamalarının etkili olduğunu bilmeye öğrencilerinin matematik başarıları göz önüne alındığında her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Matematiği öğrenmekte zorlanan ve matematik becerilerini geliştirmek üzere desteklenmeye ihtiyacı olan öğrenciler için en etkili uygulamaları belirlemeye yönelik çabaların güncel odağı kanıt temelli uygulamalardır. Kanıt temelli uygulamalar, bilhassa akademik başarısızlık riski taşıyan öğrenciler için deneysel ortamlarda anlamlı ve değişimleri ortaya koysa da gerçek öğretim ortamlarında uygulamaya konmadıkça öğrencilerin performansına bu etkilerin yansıması mümkün değildir. Öğretmenlerin kanıt temelli uygulamalar konusunda bilgi sahibi olması ise bu uygulamaların gerçek öğretim ortamlarındaki kullanımının yaygınlaşması için önkoşuldur. Bu nedenle bu makale, matematik öğrenme güçlüğü olan ve risk altındaki öğrenciler için kanıt temelli uygulama olarak tanımlanan öğretim uygulamalarını tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bu makalenin söz konusu uygulamaların öğretmenler tarafından benimsenme ve aslına uygun şeklide kullanılma olasılığını artırarak matematiği öğrenmekte güçlük çeken ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik destek öğretim uygulamalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.Keywords

Kanıt temelli uygulamalar, matematik öğrenme güçlüğü, kanıt temelli müdahale