Current Issue


Chief Editor

Prof. Dr. Kubilay YAZICI, Niğde Ömer Halisdemir University, kyazici@ohu.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA

 

İngilizce Dil Editörü

Asst. Prof. Dr. Dönercan DÖNÜK, Mersin University, TURKEY, donercandonuk@gmail.com


Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmet KARABULUT , Oğuzhan SEVİM  
THE COGNITIVE CONSTRUCTS OF NATIVE LANGUAGE EDUCATORS ABOUT IDEAL EXAM PRACTICES
Issue 17, Pp, 1-18

ANA DİLİ EĞİTİCİLERİNİN İDEAL SINAV UYGULAYICISINA İLİŞKİN BİLİŞSEL KURGULARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.437
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe Özgül İnce Samur  
ANALYSIS OF THE TEXTS IN SECONDARY EDUCATION TURKISH COURSEBOOKS IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF CHILD-APPROPRIATENESS, WITH THE OPINIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS: A CASE STUDY
Issue 17, Pp, 19-65

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ İLE İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.471
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Begüm AYTEMUR , Senem SİPAHİ  
DETERMINATION OF PERCEPTIONS OF MUSIC TEACHERS AND CANDIDATES ABOUT CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (CSN) USING INSTRUMENT METAPHORS
Issue 17, Pp, 66-95

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİ OLAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA (ÖGÇ) İLİŞKİN ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.433
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

BURCU KALKANOĞLU , Çağla Serin ÖZPARLAK  
AN EXAMINATION OF THE PIANO FOUR-HANDS ALBUMS IN TURKEY AND THE PIANO FOUR-HANDS PIECES INCLUDED IN THESE ALBUMS
Issue 17, Pp, 96-120

TÜRKİYE’DE DÖRT EL PİYANO İÇİN YAYIMLANAN ALBÜMLERİN VE PİYANO ALBÜMLERİ İÇİNDE YER ALAN DÖRT EL ESERLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.440
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya Çınar  
PROBLEMS EXPERIENCED BY TEACHERS WORKING IN VILLAGE SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL-INSTRUCTIONAL PROCESSES
Issue 17, Pp, 121-137

KÖY OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.464
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine ÖZTÜRK KARATAŞ  
ANALYSIS ON SELF-ESTEEM LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS DOING AND NOT DOING SPORTS
Issue 17, Pp, 138-157

SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCILERININ BENLIK SAYGISI DÜZEYLERININ İNCELENMESI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.470
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erkan YANARATES , Adem YILMAZ  
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INQUISITIVE THINKING SKILLS AND PROBLEM-SOLVING SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS: THE MEDIATING EFFECT OF MOTIVATION LEVEL
Issue 17, Pp, 158-191

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAYICI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MOTİVASYON DÜZEYİNİN ARACILIK ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.445
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

FERHAT ÇİFÇİ  
THE EFFECT OF WEB-BASED E-PORTFOLIO ASSESSMENT SUPPORTED INSTRUCTION IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS ON STUDENTS’ KNOWLEDGE, SKILLS, AND ATTITUDES
Issue 17, Pp, 192-228

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE WEB TABANLI E-PORTFOLYO DEĞERLENDİRME DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ, BECERİ VE TUTUMUNA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.439
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gönül Tekkurşun Demir  
PHYSICALLY DISABLED NATIONAL ATHLETES’ DISABILITY ACCEPTANCE LEVELS AND METAPHORS REGARDING THE CONCEPT OF DISABLED ATHLETES
Issue 17, Pp, 229-265

BEDENSEL ENGELLİ MİLLİ SPORCULARIN ENGELLİ SPORCU KAVRAMINA YÖNELİK METAFORLARI VE ENGELLİLİĞİ KABUL DÜZEYİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.461
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hafize Er Türküresin  
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF EDUCATIONAL RESEARCH ON REFUGEES
Issue 17, Pp, 266-307

MÜLTECİLERE YÖNELİK YAPILAN EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.452
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice Kübra Özalp Hamarta  
DETERMINING THE COGNITIVE STRUCTURES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS REGARDING THE CONCEPTS OF MUSEUM AND ART IN THE FRAMEWORK OF CULTURAL HERITAGE LEARNING DOMAIN
Issue 17, Pp, 308-346

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZE VE SANAT KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ KÜLTÜREL MİRAS ÖĞRENME ALANI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.457
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlker GÜNEL , Gamze BEYAZOGLU  
SELF-EFFICACY SCALE CHILDREN WITH DISABILITIES FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS: TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Issue 17, Pp, 347-377

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELIK ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.444
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Şentürk , Ufuk ŞİMŞEK  
THE EFFECT OF EDUCATIONAL COMICS AND EDUCATIONAL CARTOONS ON STUDENTS’ ATTITUDE AND MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES COURSE
Issue 17, Pp, 378-413

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMAN VE EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLM KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN TUTUM VE MOTİVASYONLARINA ETKİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.422
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meliha UZUN  
SPORT AS A CONCEPT: AN EVALUATION FROM THE CHILDREN'S PERSPECTIVE
Issue 17, Pp, 414-471

SPOR KAVRAMI: ÇOCUKLARIN PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.448
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mine KIR YİĞİT , Lütfiye ÖZALEMDAR  
RESEARCH LITERACY SKILLS OF BIOLOGY AND SCIENCE TEACHERS
Issue 17, Pp, 472-494

BİYOLOJİ VE FEN ÖĞRETMENLERİNİN ARAŞTIRMA OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.432
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rıza Akyürek , Elif Gizem UYDURAN  
ASSESSMENT OF BURNOUT LEVELS IN MUSIC TEACHER CANDIDATES
Issue 17, Pp, 495-545

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.418
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seda SABAH  
EXAMINATION OF THE MOTIVATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR PARTICIPATING IN PHYSICAL ACTIVITY
Issue 17, Pp, 546-570

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.467
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan ÖZDEMİR , Muharrem Kürşad YANGİL  
SEVENTH GRADE STUDENTS' OPINIONS ABOUT THE ROLE OF SONGS IN IMPROVING SPEAKING SKILLS -A PHENOMENOLOGICAL STUDY-
Issue 17, Pp, 571-614

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞARKILARIN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ -BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.456
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sinan ÇINAR  
HOW CAN GENDER EQUALITY BE ENSURED IN STEM EDUCATION? FACTORS and STRATEGIES
Issue 17, Pp, 615-687

STEM EĞİTİMİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ NASIL SAĞLANIR? FAKTÖRLER ve STRATEJİLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.460
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şeyda Yeşilyurt  
THE USE OF “INTERMEDIARY LANGUAGE” IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Issue 17, Pp, 688-719

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE “ARACI DİL” KULLANIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.436
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Beyzagül KAPÇAK IŞIKSUNGUR , Şeydagül KAPÇAK  
AN INVESTIGATION OF ORIGINAL AND ARRANGED WORKS WRITTEN FOR FOUR VIOLINS FEATURED IN CHAMBER MUSIC LITERATURE
Issue 17, Pp, 720-772

DÖRT KEMAN İÇİN YAZILMIŞ ORİJİNAL ve ARANJE EDİLMİŞ ESERLERİN ODA MÜZİĞİ LİTERATÜRÜNDE YER ALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.383
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Taner ATASOY  
EXAMINATION OF PERCEIVED STRESS LEVELS OF FAMILIES HAVING CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITY
Issue 17, Pp, 773-803

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.429
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dürdane ÖZTÜRK , Turan BAŞKONUŞ  
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PRESERVICE TEACHERS TOWARDS INCLUSIVE STUDENTS
Issue 17, Pp, 804-834

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.431
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berfin DEĞER , Özlem ÇAKMAK TOLAN, Rojin YAZAR  
INVESTIGATION OF THE MEDIATING ROLE OF EMOTION REGULATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOMATIC THOUGHTS AND DEPRESSION, ANXIETY, STRESS IN ADOLESCENCE
Issue 17, Pp, 835-887

ERGENLİK DÖNEMİNDE OTOMATİK DÜŞÜNCELER İLE DEPRESYON, ANKSİYETE, STRES ARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGU DÜZENLEMENİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.459
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burcu SEZGİNSOY ŞEKER , Ümit İZGİ ONBAŞILI  
INVESTIGATION OF INTERDISCIPLINARY STUDIES IN LIFE SCIENCE, SOCIAL STUDIES AND SCIENCE EDUCATION (2000-2020)
Issue 17, Pp, 888-931

HAYAT BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLİMLERİ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ (2000-2020)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.417
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serpil Recepoğlu , Ergün RECEPOĞLU  
THE EFFECT OF STRESS ON INDIVIDUAL AND SOCIAL LIFE IN A GLOBAL AGE AND ITS REFLECTIONS ON EDUCATION
Issue 17, Pp, 932-975

KÜRESEL ÇAĞDA STRESİN BİREYSEL VE TOPLUMSAL HAYATA ETKİSİ VE EĞİTİME YANSIMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.435
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

BARAN BARIŞ YILDIZ  
EDUCATION ADMINISTRATORS AS TECHNOLOGY LEADERS IN BLENDED LEARNING
Issue 17, Pp, 976-985

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNDE TEKNOLOJİ LİDERİ OLARAK EĞİTİM YÖNETİCİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.387
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |