Current Issue


Chief Editor

Prof. Dr. Kubilay YAZICI, Niğde Ömer Halisdemir University, kyazici@ohu.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA


Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Burak YAZGAN , Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI  
EXAMINATION OF OPINIONS ON DISTANCE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN PRESCHOOL PERIOD DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
Issue 20, Pp, 2027-2051

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.538
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çiğdem Öner -  
THE DETERMINATIVE ROLE OF ATHLETIC MENTAL ENERGY AND MINDFULNESS IN THE FLOW EXPERIENCE OF FOOTBALL PLAYERS
Issue 20, Pp, 2052-2085

ATLETİK ZİHİNSEL ENERJİ VE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN FUTBOLCULARDA AKIŞ YAŞANTISINI BELİRLEYİCİ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.527
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emre LAÇİN , Erhan ÇETİN  
INVESTIGATION OF MATERIAL DEVELOPMENT AND USE OF TEACHERS WORKING WITH SPECIAL NEEDS
Issue 20, Pp, 2086-2125

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN MATERYAL GELİŞTİRME VE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.513
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma Saçlı Uzunöz  
PRE-SERVICE TEACHERS’ EXPERIENCES ON SPORT EDUCATION MODEL: AN APPLICATION TO TENNIS
Issue 20, Pp, 2126-2142

ADAY ÖĞRETMENLERİN SPOR EĞİTİMİ MODELİ DENEYİMLERİ: TENİS UYGULAMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.541
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan ASLAN -  
STRATEGIES USED BY 7TH-GRADE STUDENTS WHILE READING THE SUBJECT OF THE"ESTABLISHMENT OF THE OTTOMAN STATE"
Issue 20, Pp, 2143-2171

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU” KONUSUNU OKUMA SÜREÇLERİNDE KULLANDIKLARI STRATEJİLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.534
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmail KOÇ  
RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TOUGHNESS, AGGRESSIVENESS AND ANGER IN BOXERS
Issue 20, Pp, 2172-2197

BOKSÖRLERDE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK, SALDIRGANLIK VE ÖFKE İLİŞKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.545
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Latif İltar  
COMPATIBILITY OF THE VOCABULARY IN TURKISH TEACHING SETS AS A FOREIGN LANGUAGE BETWEEN COURSE AND WORKBOOKS
Issue 20, Pp, 2198-2239

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM SETLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞININ DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARI ARASINDAKİ UYUMU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.529
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cihat Burak KORKMAZ  
TECHNOLOGY-BASED TEACHING OF LISTENING SKILLS IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE
Issue 20, Pp, 2240-2273

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİNİN TEKNOLOJİ TABANLI ÖĞRETİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.536
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Emin YILDIZ -  
THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND COVID-19 SEVERITY IN TEACHERS AND UNIVERSITY STUDENTS DURING THE PANDEMIC PERIOD
Issue 20, Pp, 2274-2286

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE COVİD-19 GEÇİRME ŞİDDETİ İLİŞKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.530
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed Özkan Turhan , Muhammed Bahadır SANDIKÇI, Süleyman BİLGİN, Harun KOÇ  
EXAMINATION OF THE CORRELATION BETWEEN EXERCISE ADDICTIONS AND ORTHOREXIA NERVOSA (OBSESSION WITH HEALTHY EATING) OF SPORTS CENTER MEMBERS
Issue 20, Pp, 2287-2312

SPOR MERKEZİNE ÜYE BİREYLERİN EGZERSİZ BAĞIMLILIKLARI İLE ORTOREKSİYA NERVOZA (SAĞLIKLI BESLENME TAKINTISI) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.542
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

NESİP DEMİRBİLEK , Ferhat HAN, Fulya ATİLA  
THE EFFECT OF SCHOOL MANAGERS' DECISION AVOID BEHAVIOR ON WORK STRESS: THE INTERMEDIATE ROLE OF PROGRESSION TENDENCIES
Issue 20, Pp, 2313-2326

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDEN KAÇINMA DAVRANIŞININ İŞ STRESİNE ETKİSİ: ERTELEME EĞİLİMİNİN ARACILIK ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.528
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

ÖNDER ÇANGAL , Mehmet SAYDAM  
A STUDY OF THE ETHNOGRAPHIC COMMUNICATIVE CODES OF FOREIGN STUDENTS IN CULTURAL CONTEXT
Issue 20, Pp, 2327-2354

YABANCI ÖĞRENCİLERİN ETNOGRAFİK İLETİŞİM KODLARININ KÜLTÜREL ÇERÇEVEDE ÇÖZÜMLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.517
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Saime Bilge KARAÖZ , Vedat ÖZSOY  
TRADITIONAL TURKISH ARTS EDUCATION IN THE VISUAL ARTS EDUCATION
Issue 20, Pp, 2355-2372

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.532
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serap AKTEMUR GÜRLER , Esra ÖMEROĞLU  
THE VIEWS OF PRESCHOOL TEACHERS REGARDING THE APPLICABILITY OF BLOCK-BASED CODING PROGRAMS
Issue 20, Pp, 2373-2392

BLOK TABANLI KODLAMA PROGRAMLARININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.531
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Orhan GÖK , Mehmet KUMARTAŞLI, Özgür GÜLEN, Abdullah ARISOY  
EXAMINATION OF THE POSITIONAL COMPETITION OF FOOTBALL PLAYERS IN ISPARTA LOCAL LEAGUES
Issue 20, Pp, 2393-2401

ISPARTA YEREL LİGLERİNDEKİ FUTBOLCULARIN POZİSYONEL REKABETİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.543
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe Yalçın Çelik  
DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF A TEMPLATE FOR LESSON PLANNING BASED ON INQUIRY
Issue 20, Pp, 2402-2416

SORGULAMAYA DAYALI DERS PLANI IÇIN KULLANILAN BIR ŞABLONUN ETKINLIĞININ BELIRLENMESI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.547
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Levent Değirmencioğlu -  
CAREER ANXIETY OF FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY (KAYSERİ FINE ARTS HIGH SCHOOL)
Issue 20, Pp, 2417-2453

GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (KAYSERİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.548
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |