Current Issue


Chief Editor

Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA


Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Şevket Cihat ÖZER , Ali ERDOĞAN, Erkan Faruk ŞİRİN  
SERVICE QUALITY-BASED PSYCHOLOGICAL CONTRACT EFFECTIVENESS IN UNVERSITIES: A SCALE ADAPTATION STUDY
Issue 21, Pp, 1-32

ÜNİVERSİTELERDE HİZMET KALİTESİ TEMELLİ PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ETKİLİLİĞİ: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.577
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burcu AKKAYA  
RIGHT TO ACCESS TO HIGHER EDUCATION: A RESEARCH ON QUALITY OF SERVICES IN HIGHER EDUCATION
Issue 21, Pp, 33-88

YÜKSEKÖĞRETİME ERİŞİM HAKKI: YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.561
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Caner CENGİZ Mert Mazhar ERDURAN, Taner BOZKUS  
INVESTIGATION OF THE RELATONSHIP BETWEEN DANCE SELF-EFFICACY AND SELF-CONFIDENCE OF FOLK DANCERS
Issue 21, Pp, 89-110

HALK OYUNCULARIN DANS ÖZ YETERLİLİĞİ VE ÖZ GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.575
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine UZUN , Betül TEKEREK  
THE LEVELS OF ARGUMENTS DEVELOPED BY PRESERVICE TEACHERS THROUGH SCIENCE AND MATHEMATICS INTEGRATION
Issue 21, Pp, 111-146

FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONU KULLANILARAK OLUŞTURULAN ARGÜMANLARIN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.562
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Figen Yıldırım , Kübra Çoban  
EXAMINATION OF THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY THE STUDENTS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO THEIR PARENTAL OPINIONS
Issue 21, Pp, 147-200

İLKOKULDA EĞİTİM GÖREN GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN EBEVEYN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.556
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Filiz Aydemir  
THE CONSISTENCY BETWEEN THE ACQUISITIONS IN TERMS OF COGNITIVE AND SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT IN THE PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM AND THE ACQUISITIONS IN THE CURRICULUM OF THE SOCIAL STUDIES COURSE
Issue 21, Pp, 201-242

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ BİLİŞSEL, SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMDEKİ KAZANIMLAR İLE HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ÖRTÜŞMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.553
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hamdi YAKAMOZ , Zekiye ÖZKAN  
INVESTIGATING ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) IN STUDENTS ATTENDING SPECIAL TALENT DEPARTMENTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Issue 21, Pp, 243-255

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.569
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Asma  
SCHOOL BASED AND SOCIAL MEDIA SUPPORTED MICRO TEACHING APPLICATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PRE-SERVICE TEACHERS
Issue 21, Pp, 256-313

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARI PERSPEKTİFİNDEN OKUL TABANLI VE SOSYAL MEDYA DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.560
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Celal Varışoğlu  
CONCRETIZATION OF THE CONCEPT OF DIWAN LITERATURE THROUGH CONCEPTUAL METAPHORS
Issue 21, Pp, 314-346

KAVRAMSAL METAFORLAR ARACILIĞIYLA DİVAN EDEBİYATI KAVRAMININ SOMUTLAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.552
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

MEHMET TUFAN YALÇIN , Ömür ÇOBAN, Cahide KİBAROĞLU  
HOW TEACHERS’ SOCIAL CAPITAL AFFECTS THEIR ORGANIZATIONAL COMMİTMENT VIA TEACHER COLLABORATION
Issue 21, Pp, 347-363

SOSYAL SERMAYE VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ILIŞKISINDE ÖĞRETMEN İŞBIRLIĞININ ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.546
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat TURAN , Buğra Çağatay SAVAŞ, Muhammet MAVİBAŞ  
EXAMINATION OF DISPOSITIONAL HOPE LEVELS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Issue 21, Pp, 364-374

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UMUT DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.568
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Niymet BAHŞİ -  
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 21ST CENTURY SKILLS AND DIGITAL LITERACY LEVELS OF FIFTH GRADE STUDENTS AND THEIR CRITICAL THINKING TENDENCIES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Issue 21, Pp, 375-413

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 21.YÜZYIL BECERİLERİ VE DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.576
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ramazan Şimşek , Teymur Erol  
A CORPUS-BASED SUGGESTION FOR WORDS TO BE TAUGHT AT C1 LEVEL IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Issue 21, Pp, 414-427

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE C1 DÜZEYİNDE ÖĞRETİLECEK KELİMELER İÇİN DERLEM TABANLI BİR ÖNERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.555
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yunus Sinan Biricik , Mehmet Haluk Sivrikaya, Burak Karababa  
PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND ACADEMIC BURNOUT IN UNIVERSITY STUDENT ATHLETES: THE ROLE OF RESILIENCE AS A COPING MECHANISM
Issue 21, Pp, 428-457

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SPORCULARDA PSİKOLOJİK SIKINTI VE AKADEMİK TÜKENMİŞLİK: BİR BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASI OLARAK DAYANIKLILIĞIN ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.573
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Suna ÖZCAN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE READING COMPREHENSION SKILLS OF GIFTED AND NONGIFTED STUDENTS AND THEIR COOPERATIVE LEARNING SKILLS
Issue 21, Pp, 458-492

ÜSTÜN YETENEKLİ VE OLAĞAN GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.557
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

TARIK DEMİR  
A SKILL WAITING TO BE DEVELOPED IN TEACHING TURKISH AS A MOTHER TONGUE ORAL INTERACTION
Issue 21, Pp, 493-535

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GELİŞTİRİLMEYİ BEKLEYEN BİR BECERİ: KARŞILIKLI KONUŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.567
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuncay ÖKTEM , Eda ADATEPE  
THE EFFECT OF FOOTBALL SUPPORTER UNIVERSITY STUDENTS' COMMITMENT TO THEIR TEAMS ON THEIR CONSUMPTION BEHAVIORS
Issue 21, Pp, 536-545

FUTBOL TARAFTARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TAKIMLARINA BAĞLILIKLARININ TÜKETİM DAVRANIŞINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.580
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ünal SAKİ , Adem ÖZDEMİR  
EXAMINING THE EFFECT OF LIFE SKILLS ON ACHIEVEMENT MOTIVATION OF 15-18 AGE GROUP HANDBALL PLAYERS BY STRUCTURAL EQUATION MODELING
Issue 21, Pp, 546-571

15-18 YAŞ GRUBU HENTBOLCULARDA YAŞAM BECERİLERİNİN BAŞARI MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.578
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vahit ÇİRİŞ , Turan BAŞKONUŞ  
EXAMINING THE ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSE
Issue 21, Pp, 572-587

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.565
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oğuzhan Karadeniz  
REFLECTIONS OF CANDIDATE TEACHERS' THOUGHTS ON THE CONCEPT OF “DISTANCE EDUCATION” ON THEIR MIND MAPS
Issue 21, Pp, 588-625

ÖĞRETMEN ADAYLARININ “UZAKTAN EĞİTİM” KAVRAMINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN ZİHİN HARİTALARINA YANSIMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.579
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Betül KARAGÖZ DURSUN  
INVESTIGATION OF MUSIC USED IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS IN TERMS OF STRUCTURAL FEATURES
Issue 21, Pp, 626-659

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN MÜZİKLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.564
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nalan OKAN AKIN  
EVALUATION OF RAG DOLL MAKING METHODS WITH DESIGNS FOR VISUAL ARTS EDUCATION
Issue 21, Pp, 660-692

BEZ BEBEK YAPIM TEKNİKLERİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNE YÖNELİK TASARIMLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.554
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed Zahit Kahraman , Tayfun İŞLEN  
THE EFFECT OF MUSCLE FIBRIL TYPES ON PERFORMANCE IN FOOTBALL: A TRADITIONAL REVIEW
Issue 21, Pp, 693-706


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.563
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |