THE VIEWS OF LECTURERS ABOUT DISTANCE MUSIC EDUCATION PROCESS IN THE PANDEMIC PERIOD

PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF LECTURERS ABOUT DISTANCE MUSIC EDUCATION PROCESS IN THE PANDEMIC PERIOD

 
Author : Rıza Akyürek    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1790-1833
DOI Number: :
Cite : Rıza Akyürek , (2020). THE VIEWS OF LECTURERS ABOUT DISTANCE MUSIC EDUCATION PROCESS IN THE PANDEMIC PERIOD. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 13, p. 1790-1833. Doi: 10.35826/ijetsar.262.
    


Summary

The coronavirus outbreak, which first appeared in Wuhan, China and became a global pandemic after spreading in multiple countries around the world not only have had social, economic, and cultural impacts on the world countries but also caused the death of many people. After the coronavirus pandemic was confirmed to have reached Turkey in the sixth week of the 2019-2020 spring semester, it was decided to suspend face-to-face teaching in all higher education institutions in Turkey. Until the coronavirus pandemic, educational activities in Turkey and in many countries of the world had not seen such a long break. Following the decision to suspend face-to-face classes, the Turkish Council of Higher Education decided that educational activities would be carried out in digital learning environments. In this research, which sought to investigate the general approaches to distance music education that started to be implemented in higher education institutions after the global pandemic, semi-structured online interviews were held with faculty members in the music departments of universities in order to determine their views on and suggestions about the planning, implementation, and evaluation of distance music education. The data obtained from the interviews were analyzed, and the demographic information of the interviewed faculty members as well as their approaches to, views on, and suggestions about distance music education were included in the research. The research enrolled 46 faculty members working in the music departments of higher education institutions located in different parts of Turkey. In order to achieve content validity and homogeneity, care was taken to ensure the equal distribution of the universities by regions. The research contains faculty members’ suggestions about distance music education in Turkey as well as their approaches to the problems of the distance music education process. The data, results, and suggestions reported in the research are thought to contribute to distance music education as well as to the formation of new educational approaches after the pandemic.Keywords

Global pandemic, distance music education, distance education in Turkey, general approaches to distance educationAbstract

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve dünya milletlerinin sosyal, ekonomik, ticari kültürel, beşeri tüm yaşamsal döngülerini bir anda değiştiren küresel salgın çok sayıda insanın ölümüne, birçok kişinin etkilenmesine ve ülkelerin düzenlerin değişmesine neden olmuştur. 2019-2020 bahar yarılı itibariyle küresel salgının Türkiye’yi de etkisi altına almaya başlamasıyla bahar yarıyılının altıncı haftası itibariyle Türkiye’de yükseköğretime geçici bir süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Türkiye ve hatta dünyada pek çok ülke tarihinde eğitim öğretime salgın nedeniyle bu kadar ara verildiğinin görülmediği bilinen bir gerçektir. Türkiye’de yükseköğretimde yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra üniversitelerde Yükseköğretim Kurumu ve Bilim Kurulu kararıyla eğitim öğretime uzaktan eğitim yolu ile devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Küresel salgın sonrası yükseköğretim kurumlarında uzaktan müzik eğitimi sürecinde genel yaklaşımların ele alındığı bu araştırma kapsamında öğretim elemanlarının uzaktan müzik eğitimi sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirme aşamalarında eğitim öğretim faaliyetlerini kapsayan ne tür yaklaşımlar sergilediklerinin belirlenmesi amacıyla üniversitelerin müzik programlarında görevli öğretim elemanları ile internet yolu ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme sonucu elde edilen veriler analiz edilmiş, öğretim elemanlarına ait demografik bilgilerin yanında uzaktan müzik eğitimi sürecine ilişkin müzik öğretim elemanlarının yaklaşımları, görüşleri, düşünceleri ve önerilerine araştırma kapsamında yer verilmiştir. Araştırma Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yükseköğretim kurumlarının müzik programlarında görev yapmakta olan 46 öğretim elemanı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kapsam geçerliliği ve homojenliğinin sağlanması için seçilen üniversitelerin bölgesel anlamda eşit dağılmasına ve her bölgeyi kapsamasına dikkat edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de uzaktan müzik eğitiminin gelişimine katkı sağlamaya dönük öğretim elemanı yaklaşımlarına yer verilmiş, uzaktan müzik eğitimine ilişkin sorunlar öğretim elemanları perspektifiyle belirlenmeye çalışılıp, gerekli çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Araştırma verilerinin, sonuç ve önerilerinin uzaktan müzik eğitimine, küresel salgın sonrası yeni eğitim anlayışlarının oluşumuna katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.Keywords

Küresel salgın, uzaktan müzik eğitimi, Türkiye’de uzaktan eğitim süreci, uzaktan eğitim genel yaklaşımlar