Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA


Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Tuğba Cevriye ÖZKARAL , Raziye Keskinoğlu  
THE EFFECT OF THE USE OF THE FOUR CORNERS STRATEGY ON THE ACADEMIC SUCCESS OF STUDENTS IN THE 7th GRADE SOCIAL STUDIES LESSON

 22, Pp,707-737

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KÖŞELENME TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.586
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşenur KULOĞLU , Burhan Akpınar  
METAVERSE ECOLOGY, AVATAR AND DIGITAL SCHIZOPHRENIA

 22, Pp,738-754

METAVERSE EKOLOJİSİ, AVATAR VE DİJİTAL ŞİZOFRENİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.583
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra Nur Türkmen , Alperen Avcı, Derya Kayıran  
EVALUATION OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF STUDENTS WHO TAKE INCLUSIVE EDUCATION

 22, Pp,756-779

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.600
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

MEHMET VEHBİ BÜKER , FATİH VEYİS  
THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION REGARDING THE MATEIALS USED IN TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS IN DISTANCE EDUCATION AND ATTITUDES TOWARDS THE LESSON

 22, Pp,780-826

UZAKTAN EĞİTİMDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNDE KULLANILAN MATERYALLERE YÖNELİK MOTİVASYON İLE DERSE YÖNELİK TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.593
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat Gülbetekin  
GEOGRAPHY TEACHERS' OPINIONS ON CLIMATE CHANGE

 22, Pp,827-882

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.585
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Ulu , Ayşe Kübra GÜRKAN  
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF ELEMENTARY FOURTH GRADE NUMBER SENSE SCALE

 22, Pp,883-909

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN SAYI HİSSİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.594
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

YALÇIN UYAR -  
INVESTIGATION OF SPORTS AWARENESS LEVELS OF INDIVIDUALS WHO REGULARLY DO SPORTS

 22, Pp,910-926

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.582
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yunus Emre Demir , Emre Serin  
THE EFFECT OF CORE TRAINING PROGRAM ON AEROBIC ENDURANCE, BLOOD-OXYGEN SATURATION AND FLEXIBILITY IN ADOLESCENT TAEKWONDO COMPETITORS

 22, Pp,927-937

ADÖLASAN TAEKWONDO YARIŞICILARINDA CORE ANTRENMAN PROGRAMININ AEROBİK DAYANIKLILIK, KAN-OKSİJEN SATURASYONU VE ESNEKLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.595
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meliha Köse  
ANALYSIS OF WOMEN’S VISUALS IN THE 10TH GRADE HISTORY TEXTBOOK

 22, Pp,938-988

10. SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN KADIN GÖRSELLERİNİN ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.598
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gül ERTEM  
EXAMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ LEVEL OF SATISFACTION WITH LEISURE ACTIVITIES

 22, Pp,989-999

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.574
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |