Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kubilay YAZICI, kyazici@ohu.edu.tr, Niğde Ömer Halisdemir University, TURKEY
Editor(s)

Antalya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Abdurrahman DEMİR  
THE EFFECT OF EXERGAMES ON SEDENTARY UNIVERSITY STUDENTS' SHOULDER AND KNEE PROPRIOCEPTION SENSE

 12, Pp,657-676

EXERGAME OYUNLARININ SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OMUZ VE DİZ PROPRİYOSEPSİYON DUYUSUNA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.91
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Asiye ŞENGÜL AVŞAR , Fulya BARIŞ PEKMEZCİ  
INVESTIGATION OF SKILLS-BASED TEST ITEMS AND SAMPLE ITEMS IN THE ENTRANCE EXAMINATION FOR HIGH SCHOOLS FOR TURKISH LESSON

 12, Pp,677-718

TÜRKÇE DERSİ İÇİN BECERİ TEMELLİ TEST MADDELERİNİN VE ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI ÖRNEK MADDELERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.192
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alper YORULMAZ , Hümeyra UYSAL  
WHAT DO THE PARENTS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN EXPECT FROM MATHEMATICS

 12, Pp,719-762

İLKOKUL ÖĞRENCİ VELİSİ MATEMATİKTEN NE BEKLİYOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.152
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşenur GÜNDÜZ , Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN  
AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PRESCHOOL CHILDREN’S PROSOCIAL BEHAVIORS ON THEIR PEER PLAYS

 12, Pp,763-788

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ PROSOSYAL DAVRANIŞLARININ AKRAN OYUNLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.128
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali Derya Atik , Yakup DOĞAN  
THE INVESTIGATION OF PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS’ EXPERIMENTAL SELF-EFFICACY AND THEIR OPINIONS ON THE EXPERIMENTS: A MIXED METHOD STUDY

 12, Pp,789-844

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEY ÖZ-YETERLİKLERİ VE DENEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.163
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Betül POLAT DEMİR  
THE EFFECT OF ELECTRONIC PORTFOLIO APPLICATION ON THE ATTITUDE OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS THE COURSE OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION

 12, Pp,845-885

ELEKTRONİK PORTFOLYO UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.155
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

BURCU KALKANOĞLU  
MINIMALIST EFFECTS IN PIANO TRAINING: THE ANALYSIS OF PHILIP GLASS ETUDES

 12, Pp,886-923

PİYANO EĞİTİMİNDE MİNİMALİST ETKİLER: PHİLİP GLASS ETÜTLERİNİN ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.169
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cenk AKAY  
IN-SERVICE TEACHERS’ RESISTANCE TO TECHNOLOGY: A QUALITATIVE META-SYNTHESIS BY ENTREQ STATEMENT (1998-2018)

 12, Pp,924-944

GÖREVDEKİ ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE OLAN DİRENCİ: ENTREQ PROTOKULÜ İLE BİR META-SENTEZ (1998-2018)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.154
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erkan ÇALIŞKAN  
THE OUTCOMES OF FLIPPED LEARNING IN INFORMATION TECHNOLOGY COURSE IN HIGHER EDUCATION

 12, Pp,945-958

YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ÖĞRENMENİN ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.38
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meltem DÜZBASTILAR  
THE COMPARISON OF ONE-STEP MUSICAL TALENT TESTS AND TWO-STEP MUSICAL TALENT TESTS FROM THE POINT OF DIFFERENT VARIABLES

 12, Pp,959-994

TEK AŞAMALI VE İKİ AŞAMALI OLARAK YAPILAN MÜZİK YETENEK SINAVLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.211
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ramazan ATASOY , Celalettin ÖZDEN  
SCHOOL WELL-BEING OPINIONS AND SCHOOL-RELATED EXPECTATIONS OF THE SOCIO-ECONOMICALLY DISADVANTAGED STUDENTS WITH LOW ACADEMIC ACHIEVEMENT

 12, Pp,995-1050

SOSYO-EKONOMİK BAKIMDAN DEZAVANTAJLI VE AKADEMİK BAŞARISI DÜŞÜK ÖĞRENCİLERİN OKUL İYİ OLUŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE OKULDAN BEKLENTİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.73
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

AHMET MELİH GÜNEŞ  
THE RELATIONSHIP AMONG TEACHERS' PERCEPTIONS OF TRANSACTIONAL LEADERSHIP, PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

 12, Pp,1051-1073


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.187
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

MEVLÜT KARA , Fatih BOZBAYINDIR  
SUPPORT AND TRAINING COURSES ACCORDING TO THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS: CONTRIBUTIONS, PROBLEMS AND SOLUTION OFFERS

 12, Pp,1074-1132

OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: KATKILAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.207
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Semirhan Gökçe , Arzu AYDOĞAN YENMEZ  
PRE-SERVICE TEACHERS' METAPHORIC PERCEPTIONS REGARDING STEM EDUCATION

 12, Pp,1133-1161

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FETEMM EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.196
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serpil UMUZDAŞ , Mihriban YAĞIZ  
THE RELATION BETWEEN THE EFFECTIVENESS OF INSTRUMENT TEACHER AND STUDENT MOTIVATION

 12, Pp,1162-1197

ÇALGI ÖĞRETMENİ ETKİLİLİĞİ VE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.197
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |