Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Kubilay YAZICI, Niğde Ömer Halisdemir University, kyazici@ohu.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Prof. Dr. Keith BARTON, Indiana University, kcbarton@indiana.edu, USA

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA


Antalya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ali ERDOĞAN , Volkan SURAL  
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL ATTRACTIVENESS, ORGANIZATIONAL IMAGE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS

 16, Pp,1646-1678

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK, ÖRGÜTSEL İMAJ VE ÖRGÜTSEL SADAKATLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.408
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

EMİN ERDEM KAYA , Bülent Okan MİÇOOĞULLARI, Emre ÜSTÜN  
A COMPARISON OF PSYCHOLOGICAL SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS TAKING MOTOR SKILLS TRAINING

 16, Pp,1679-1704

MOTOR BECERİ EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK BECERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.378
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Eylem Ezgi Ahıskalı , Ali TURKEL, Ebru DÜNDAR  
A RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF THE ELVES METHOD IN THE DEVELOPMENT OF LISTENING SKILL

 16, Pp,1705-1725

DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE ELVES YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.402
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Müslüm Akın Kumtepe , Hilal BOZOĞLU  
EXAMINATION OF FAMILY SUPPORT OF MUSICOLOGY STUDENTS IN INSTRUMENT EDUCATION IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES: EXAMPLE OF KIRIKKALE

 16, Pp,1726-1746

MÜZİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI EĞİTİMİNDE ALGILANAN AİLE DESTEĞİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.395
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gözde Demirel  
THE RELATIONSHIP BETWEEN RECEPTIVE AND PRODUCTIVE SKILLS OF INTERNATIONAL TURKISH LEARNERS IN TURKEY

 16, Pp,1747-1776

TÜRKİYE'DE TÜRKÇE ÖĞRENEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ALIMLAMA VE ÜRETİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.370
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

HÜSEYİN ÇAM , İbrahim Yaşar KAZU  
POSTGRADUATE STUDIES ON THE ATTITUDE OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS TO MATHEMATICS LESSON: A META-ANALYSIS REVIEW

 16, Pp,1777-1819

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ TUTUMU ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR: META ANALİZ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.399
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nuran Başoğlu , Elif AYDIN  
ACTIVITY-BASED MINDFULNESS EDUCATION IN CHILDREN’S LITERATURE

 16, Pp,1820-1850

ÇOCUK EDEBİYATINDA ETKİNLİK TEMELLİ BİLİNÇLİ FARKINDALIK EĞİTİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.381
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ramazan ALABAŞ , Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ  
THE ETHICAL VALUE OF HUMAN AND ENVIRONMENTAL RELATIONS: THE PLACE OF ENVIRONMENTAL ETHICS IN GEOGRAPHY CURRICULUM AND TEXTBOOKS IN TURKEY

 16, Pp,1851-1906

İNSAN VE ÇEVRE İLİŞKİLERİNİN AHLAKİ DEĞERİ: TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE ETİĞİNİN YERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.388
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tevfik PALAZ  
GLOBAL CITIZENSHIP AND EDUCATION: A BIBLIOMETRIC RESEARCH

 16, Pp,1907-1947

KÜRESEL VATANDAŞLIK VE EĞİTİMİ: BİBLİYOMETRİK ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.416
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuba Kaplan Alptekin  
TEACHERS’ VIEWS ON THE STATUS OF SYRIAN STUDENTS LEARNING TURKISH ONLINE DURING COVID-19 PANDEMIC

 16, Pp,1948-2007

COVİD-19 SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM GÖREN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENME DURUMUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.396
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Vahide Bahar Önder , Hatice BÜYÜKCENGİZ  
DEVELOPMENT OF ATTITUDE SCALE FOR THE CHOIR LESSON: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 16, Pp,2008-2031

KORO DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.407
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yalçın YILDIZ  
A STUDY ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY COMPETENCIES OF GENERATION Z MUSIC TEACHER CANDIDATES

 16, Pp,2032-2063

Z KUŞAĞI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.401
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeynep Yadigaroğlu  
EXAMINATION OF MUSIC PERFORMANCE ANXIETY OF MUSIC TEACHER CANDIDATES

 16, Pp,2064-2104

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK PERFORMANS KAYGILARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.398
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tevfik Sertaç ÇELİKÇEKEN Baran Barış YILDIZ, Mesut GÜLPER  
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND LIFE SATISFACTION OF SCHOOL ADMINISTRATORS: THE MEDIATING ROLE OF SELF-ENHANCING HUMOUR STYLE

 16, Pp,2105-2130

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKALARI VE YAŞAM DOYUMLARI: KENDİNİ GELİŞTİRİCİ MİZAH TARZININ ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.382
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Deniz AKDAL , Tansel YAZICIOĞLU  
AN ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL PROBLEMS EXPERIENCED BY CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN PRESCHOOL EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC PRECESS BASED ON THE PARENTAL VIEWS

 16, Pp,2131-2165

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞADIKLARI SORUNLARIN EBEVEYN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.394
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özlem ÇAKMAK TOLAN , Gizem BOLLUK UĞUR  
THE MEDIATING ROLE OF DIFFICULTIES IN EMOTION REGULATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 FEAR, PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND MINDFULNESS IN TEACHERS

 16, Pp,2166-2217

ÖĞRETMENLERDE COVID-19 KORKUSU, PSİKOLOJİK SIKINTISI VE BİLİNÇLİ FARKINDALIK ARASINDAKİ İLİŞKİSİDE DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜNÜN ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.392
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

MUSTAFA TAHİROĞLU , Yunus Emre GEVREK  
THE EFFECT OF PERCEIVED PARENT ATTITUDES ON CRITICAL THINKING TENDENCIES ON PRIMARY SCHOOL 4TH GRADES

 16, Pp,1218-1249

İLKOKUL 4. SINIFLARDA ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.415
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |