Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA


Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Şevket Cihat ÖZER , Ali ERDOĞAN, Erkan Faruk ŞİRİN  
SERVICE QUALITY-BASED PSYCHOLOGICAL CONTRACT EFFECTIVENESS IN UNVERSITIES: A SCALE ADAPTATION STUDY

 21, Pp,1-32

ÜNİVERSİTELERDE HİZMET KALİTESİ TEMELLİ PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ETKİLİLİĞİ: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.577
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burcu AKKAYA  
RIGHT TO ACCESS TO HIGHER EDUCATION: A RESEARCH ON QUALITY OF SERVICES IN HIGHER EDUCATION

 21, Pp,33-88

YÜKSEKÖĞRETİME ERİŞİM HAKKI: YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.561
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Caner CENGİZ Mert Mazhar ERDURAN, Taner BOZKUS  
INVESTIGATION OF THE RELATONSHIP BETWEEN DANCE SELF-EFFICACY AND SELF-CONFIDENCE OF FOLK DANCERS

 21, Pp,89-110

HALK OYUNCULARIN DANS ÖZ YETERLİLİĞİ VE ÖZ GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.575
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emine UZUN , Betül TEKEREK  
THE LEVELS OF ARGUMENTS DEVELOPED BY PRESERVICE TEACHERS THROUGH SCIENCE AND MATHEMATICS INTEGRATION

 21, Pp,111-146

FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONU KULLANILARAK OLUŞTURULAN ARGÜMANLARIN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.562
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Figen Yıldırım , Kübra Çoban  
EXAMINATION OF THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY THE STUDENTS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO THEIR PARENTAL OPINIONS

 21, Pp,147-200

İLKOKULDA EĞİTİM GÖREN GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN EBEVEYN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.556
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Filiz Aydemir  
THE CONSISTENCY BETWEEN THE ACQUISITIONS IN TERMS OF COGNITIVE AND SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT IN THE PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM AND THE ACQUISITIONS IN THE CURRICULUM OF THE SOCIAL STUDIES COURSE

 21, Pp,201-242

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ BİLİŞSEL, SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMDEKİ KAZANIMLAR İLE HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ÖRTÜŞMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.553
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hamdi YAKAMOZ , Zekiye ÖZKAN  
INVESTIGATING ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) IN STUDENTS ATTENDING SPECIAL TALENT DEPARTMENTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES

 21, Pp,243-255

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.569
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Asma  
SCHOOL BASED AND SOCIAL MEDIA SUPPORTED MICRO TEACHING APPLICATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PRE-SERVICE TEACHERS

 21, Pp,256-313

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARI PERSPEKTİFİNDEN OKUL TABANLI VE SOSYAL MEDYA DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.560
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Celal Varışoğlu  
CONCRETIZATION OF THE CONCEPT OF DIWAN LITERATURE THROUGH CONCEPTUAL METAPHORS

 21, Pp,314-346

KAVRAMSAL METAFORLAR ARACILIĞIYLA DİVAN EDEBİYATI KAVRAMININ SOMUTLAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.552
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

MEHMET TUFAN YALÇIN , Ömür ÇOBAN, Cahide KİBAROĞLU  
HOW TEACHERS’ SOCIAL CAPITAL AFFECTS THEIR ORGANIZATIONAL COMMİTMENT VIA TEACHER COLLABORATION

 21, Pp,347-363

SOSYAL SERMAYE VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ILIŞKISINDE ÖĞRETMEN İŞBIRLIĞININ ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.546
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat TURAN , Buğra Çağatay SAVAŞ, Muhammet MAVİBAŞ  
EXAMINATION OF DISPOSITIONAL HOPE LEVELS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

 21, Pp,364-374

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UMUT DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.568
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Niymet BAHŞİ -  
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 21ST CENTURY SKILLS AND DIGITAL LITERACY LEVELS OF FIFTH GRADE STUDENTS AND THEIR CRITICAL THINKING TENDENCIES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 21, Pp,375-413

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 21.YÜZYIL BECERİLERİ VE DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.576
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ramazan Şimşek , Teymur Erol  
A CORPUS-BASED SUGGESTION FOR WORDS TO BE TAUGHT AT C1 LEVEL IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 21, Pp,414-427

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE C1 DÜZEYİNDE ÖĞRETİLECEK KELİMELER İÇİN DERLEM TABANLI BİR ÖNERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.555
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yunus Sinan Biricik , Mehmet Haluk Sivrikaya, Burak Karababa  
PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND ACADEMIC BURNOUT IN UNIVERSITY STUDENT ATHLETES: THE ROLE OF RESILIENCE AS A COPING MECHANISM

 21, Pp,428-457

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SPORCULARDA PSİKOLOJİK SIKINTI VE AKADEMİK TÜKENMİŞLİK: BİR BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASI OLARAK DAYANIKLILIĞIN ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.573
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Suna ÖZCAN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE READING COMPREHENSION SKILLS OF GIFTED AND NONGIFTED STUDENTS AND THEIR COOPERATIVE LEARNING SKILLS

 21, Pp,458-492

ÜSTÜN YETENEKLİ VE OLAĞAN GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.557
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

TARIK DEMİR  
A SKILL WAITING TO BE DEVELOPED IN TEACHING TURKISH AS A MOTHER TONGUE ORAL INTERACTION

 21, Pp,493-535

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GELİŞTİRİLMEYİ BEKLEYEN BİR BECERİ: KARŞILIKLI KONUŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.567
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuncay ÖKTEM , Eda ADATEPE  
THE EFFECT OF FOOTBALL SUPPORTER UNIVERSITY STUDENTS' COMMITMENT TO THEIR TEAMS ON THEIR CONSUMPTION BEHAVIORS

 21, Pp,536-545

FUTBOL TARAFTARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TAKIMLARINA BAĞLILIKLARININ TÜKETİM DAVRANIŞINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.580
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ünal SAKİ , Adem ÖZDEMİR  
EXAMINING THE EFFECT OF LIFE SKILLS ON ACHIEVEMENT MOTIVATION OF 15-18 AGE GROUP HANDBALL PLAYERS BY STRUCTURAL EQUATION MODELING

 21, Pp,546-571

15-18 YAŞ GRUBU HENTBOLCULARDA YAŞAM BECERİLERİNİN BAŞARI MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.578
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Vahit ÇİRİŞ , Turan BAŞKONUŞ  
EXAMINING THE ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSE

 21, Pp,572-587

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.565
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuzhan Karadeniz  
REFLECTIONS OF CANDIDATE TEACHERS' THOUGHTS ON THE CONCEPT OF “DISTANCE EDUCATION” ON THEIR MIND MAPS

 21, Pp,588-625

ÖĞRETMEN ADAYLARININ “UZAKTAN EĞİTİM” KAVRAMINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN ZİHİN HARİTALARINA YANSIMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.579
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Betül KARAGÖZ DURSUN  
INVESTIGATION OF MUSIC USED IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS IN TERMS OF STRUCTURAL FEATURES

 21, Pp,626-659

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN MÜZİKLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.564
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nalan OKAN AKIN  
EVALUATION OF RAG DOLL MAKING METHODS WITH DESIGNS FOR VISUAL ARTS EDUCATION

 21, Pp,660-692

BEZ BEBEK YAPIM TEKNİKLERİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNE YÖNELİK TASARIMLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.554
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhammed Zahit Kahraman , Tayfun İŞLEN  
THE EFFECT OF MUSCLE FIBRIL TYPES ON PERFORMANCE IN FOOTBALL: A TRADITIONAL REVIEW

 21, Pp,693-706


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.563
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |