Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kubilay YAZICI, kyazici@ohu.edu.tr, Niğde Ömer Halisdemir University, TURKEY
Editor(s)

Antalya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Alper Murat ÖZDEMİR  
THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES ON NUCLEAR ENERGY

 13, Pp,1198-1223

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN NÜKLEER ENERJİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.233
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cennet ŞANLI , Ali BOSTANCIOĞLU  
THE EXTENT TO WHICH GEOGRAPHY TEACHERS’ UNDERGRADUATE STUDIES MEET THEIR PROFESSIONAL NEEDS

 13, Pp,1224-1278

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS EĞİTİMLERİNİN MESLEKİ HAYATTAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA DURUMU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.216
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fazilet Karakuş , Ezgi SAĞAT  
THE EFFECT OF STEAM-BASED SCIENCE TEACHING ON STEAM PERFORMANCE DESIGN-BASED THINKING SKILLS AND STEAM ATTITUDES OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS

 13, Pp,1279-1329

STEAM TEMELLİ FEN ÖĞRETİMİNİN ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN STEAM PERFORMANSLARINA TASARIM TEMELLİ DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE STEAM TUTUMLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.256
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gürol YOKUŞ  
INTEGRATING OUTDOOR SCHOOL LEARNING INTO FORMAL CURRICULUM: DESIGNING OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES AND DEVELOPING OUTDOOR LEARNING FRAMEWORK FOR PRE-SERVICE TEACHERS

 13, Pp,1330-1388

OKUL DIŞI ÖĞRENMENİN RESMİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ: OKUL DIŞI ÖĞRENME DENEYİMLERİ TASARLAMAK VE ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN OKUL DIŞI ÖĞRENME ÇERÇEVESİ GELİŞTİRMEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.276
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice Uysal Bayrak -  
AN EXAMINATION OF VARIOUS VARIABLES OF PARENTS’ CHILD ABUSE POTENTIAL

 13, Pp,1389-1420

ANNE-BABALARIN ÇOCUK İSTİSMARI POTANSİYELİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.234
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Aslı YÜZGENÇ , Mustafa Can KOÇ  
THE ROLE OF COURSE-LEISURE CONFLICT ON HAPPINESS

 13, Pp,1421-1444

DERS-BOŞ ZAMAN ÇATIŞMASININ MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.257
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa GÜLER ,Burhan ÇAPRİ  
THE RELATIONSHIP BETWEEN COUPLE BURNOUT AND STATE-TRAIT ANXIETY IN MOTHERS WITH DISABLED CHILDREN

 13, Pp,1445-1468

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE EŞ TÜKENMİŞLİĞİ İLE DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI İLİŞKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.236
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Müyesser ÖZTÜRK , Erdal TAŞLIDERE, Ümit ŞAHBAZ  
SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS and ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING

 13, Pp,1469-1510

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ- YETERLİK İNANÇ VE TUTUMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.208
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nagihan TANIK ÖNAL  
EXAMINING THE PSEUDOSCIENCE BELIEFS OF GIFTED STUDENTS

 13, Pp,1511-1542

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN SÖZDE-BİLİM İNANIŞLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.238
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

ÖMER FARUK SÖNMEZ , Kerem BOZDOĞAN  
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF VALUES EDUCATION RESEARCHES BASED ON WEB OF SCIENCE DATABASE

 13, Pp,1543-1577

DEĞERLER EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ WEB OF SCİENCE VERİ TABANINA DAYALI BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.165
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serpil Kalaycı , Sevgi İZGİ  
THE EFFECT OF THE STEM APPROACH BASED ON THE 5E MODEL ON ACADEMIC SUCCESS AND SCIENTIFIC PROCESS SKILLS: THE TRANSFORMATION OF ELECTRICAL ENERGY

 13, Pp,1578-1629

5E MODELİ İLE TEMELLENDİRİLMİŞ STEM YAKLAŞIMININ AKADEMİK BAŞARI VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİSİNE ETKİSİ: ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.259
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yavuz Bolat , Mustafa KÖROĞLU  
OUT-OF-SCHOOL LEARNING AND SCALE OF REGULATING OUT-OF-SCHOOL LEARNING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 13, Pp,1630-1663

OKUL DIŞI ÖĞRENME VE OKUL DIŞI ÖĞRENMEYİ DÜZENLEME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.258
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yunus Akan  
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF “VALUES EDUCATION PROGRAM WITH STORIES” ON STUDENTS' DEMOCRATIC ATTITUDE, MORAL MATURITY AND TARGET BEHAVIOR DEVELOPMENT LEVELS

 13, Pp,1664-1710

“HİKÂYELERLE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI”NIN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUM, AHLAKİ OLGUNLUK VE HEDEF DAVRANIŞ GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.218
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeki APAYDIN  
A PHENOMENOLOGICAL STUDY IN THE CONTEXT OF CONCEPTUAL CHANGE THEORIES ABOUT BUOYANCY

 13, Pp,1711-1789

SUYUN KALDIRMA KUVVETİNE YÖNELİK KAVRAMSAL DEĞİŞİM TEORİLERİ BAĞLAMINDA GÖRÜNGÜBİLİMSEL BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.241
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Rıza Akyürek  
THE VIEWS OF LECTURERS ABOUT DISTANCE MUSIC EDUCATION PROCESS IN THE PANDEMIC PERIOD

 13, Pp,1790-1833

PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.262
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Didem Türkoğlu , Adalet Kandır, Ali İbrahim Can Gözüm  
AN ANALYSIS OF YOUTUBE VIDEOS INCLUDING TURKISH AND ENGLISH CHILDREN SONGS IN DIGITAL MEDIA

 13, Pp,1834-1880

DİJİTAL ORTAMDA TÜRKÇE VE İNGİLİZCE MÜZİKLİ ÇOCUK ŞARKISI İÇEREN YOUTUBE VİDEOLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.266
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali Altikulac , Osman Sabancı  
VALUES AND VALUE EDUCATION ACCORDING TO STUDENTS OF EDUCATION FACULTY

 13, Pp,1881-1932

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.273
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |