Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Kubilay YAZICI, Niğde Ömer Halisdemir University, kyazici@ohu.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA


Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

BEHİCE VARIŞOĞLU , Enes ÇİNPOLAT  
THE ONLINE SELF-REGULATION AND MULTIDIMENSIONAL PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AS PREDICTIVES OF ATTITUDE TO USE OF DISTANCE EDUCATION ENVIRONMENTS IN TURKISH LANGUAGE TEACHING STUDENTS

 18, Pp,986-1017

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMUN YORDAYICILARI OLARAK ÇEVRİM İÇİ ÖZ DÜZENLEME VE ÇOK BOYUTLU ALGILANAN SOSYAL DESTEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.474
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erkan ÇİMEN , Osman PEPE  
THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND SKILL: A RESEARCH ON PROSPECTIVE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

 18, Pp,1018-1041

AKADEMİK BAŞARI İLE PEDAGOJİK BİLGİ VE BECERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEDEN EĞİTİMİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.493
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra TÖRE , Orhan Kadir UYSAL  
THE EFFECT OF EMPOWERING LEADERSHIP ON PARTICIPATION IN DECISION-MAKING

 18, Pp,1042-1063

GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİĞİN KARARA KATILIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.434
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meral CANSIZ AKTAŞ  
A COMPARISON OF SOLUTION STRATEGIES FOR PROPORTIONAL AND NON-PROPORTIONAL PROBLEMS OF STUDENTS AT DIFFERENT EDUCATION LEVELS: A CROSS-SECTIONAL STUDY

 18, Pp,1064-1082

FARKLI EĞİTİM DÜZEYLERİNDEN ÖĞRENCİLERİN ORANTISAL VE ORANTISAL OLMAYAN PROBLEMLERDEKİ ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİTSEL ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.484
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mevlid Eren ÇIRAK , Meltem DÜZBASTILAR  
EXAMINATION OF SELF-DIRECTED LEARNING SKILLS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES

 18, Pp,1083-1112

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.420
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Orçun Bozkurt , Tanju ATAY, Melek IŞIK  
THE EFFECT OF EDUCATION SUPPORTED BY EDUCATIONAL GAMES ON ACADEMIC SUCCESS AND THE PERSISTENCE OF KNOWLEDGE

 18, Pp,1113-1138

EĞİTSEL OYUNLARLA DESTEKLENEN ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.494
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özcan ÇİTİL , Metin KARAYOL  
AN INVESTIGATION ON ATTITUDES AND SPORTSMANSHIP BEHAVIORS REGARDING PHYSICAL EDUCATION LESSONS

 18, Pp,1139-1165

LİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMLARI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.495
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sami Pektaş , Kadriye Belgin DEMİRUS  
INVESTIGATION OF TIMSS 2015 SCIENCE TEST ITEMS IN TERMS OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING ACCORDING TO LANGUAGE AND CULTURE

 18, Pp,1166-1178

TIMSS 2015 FEN TESTİ MADDELERİNİN DİL VE KÜLTÜRE GÖRE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.499
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sultan YAVUZ EROĞLU , Erdem EROĞLU  
EXAMINATION OF CAREER MANAGEMENT LEVELS OF EMPLOYEES IN SPORTS ORGANIZATIONS

 18, Pp,1179-1201

SPOR ÖRGÜTLERİNDE İŞGÖRENLERİN KARİYER YÖNETİMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.492
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuba Kaplan Alptekin , Selvi Demir  
EXAMINING THE SPEAKING SELF-PROFICIENCY PERCEPTIONS OF STUDENTS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN THE CONTEXT OF VARIOUS VARIABLES

 18, Pp,1202-1239

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.489
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuba YAVAŞ  
CHAOS AT SCHOOL: A QUALITATIVE STUDY ON ITS CAUSES AND EFFECTS

 18, Pp,1240-1257

OKULDA KAOS: NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.496
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ülfet ERBAŞ  
XPLORING MOTIVATION FOR SPORTS PARTICIPATION AMONG THE DISABLED BY SOME OF THEIR DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

 18, Pp,1258-1273

ENGELLİ BİREYLERDE SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.490
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yakup AKSOY  
A SWOT ANALYSIS STUDY ON THE USABILITY OF DISTANCE EDUCATION IN VOCATIONAL MUSIC EDUCATION

 18, Pp,1274-1333

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.443
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

ZEKAİ ÇAKIR , MEVLÜT GÖNEN  
INVESTIGATION OF THE DECISION REGRETS OF THE GRADUATES AND STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES IN THE SELECTION OF THE DEPARTMENT

 18, Pp,1334-1346

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUN VE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEÇİMİNDE KARAR PİŞMANLIKLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.485
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülnur I·BRAYEVA , Serpil RECEPOĞLU, Bilgin Ünal İBRET  
A REVIEW OF GRADUATE STUDIES ON GLOBAL CITIZENSHIP

 18, Pp,1347-1370

KÜRESEL VATANDAŞLIK KONUSUNDA LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA AİT BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.500
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aylin YAZICIOĞLU , Galip GENÇ, Metin KAYA  
EXAMINING EFFECTS OF FLIPPED EDUCATION MODEL ON STUDENTS’ ACADEMIC SUCCESS: A META-ANALYSIS

 18, Pp,1371-1395

TERS YÜZ EDİLMİŞ EĞİTİM MODELİ’NİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.475
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Şahin AKINCI  
EXAMINATION OF TENOR ARIAS IN THE OPERA WORKS COMPOSED BY WOLFGANG AMADEUS MOZART

 18, Pp,1396-1427

WOLFGANG AMADEUS MOZART’IN OPERALARINDAKİ TENOR ARYALARIN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.476
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |