Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Kubilay YAZICI, Niğde Ömer Halisdemir University, kyazici@ohu.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA


Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Elif Torun , Zekeriya AKKUŞ  
THE EFFECT OF LOCAL COMMUNITY STUDIES MODEL IN SOCIAL STUDIES TEACHING ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS THE COURSE

 19, Pp,1428-1479

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YEREL TOPLUM ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.523
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ersin Turhal  
OPINIONS OF MUSIC EDUCATORS ON DISTANCE EDUCATION IN MUSIC EDUCATION

 19, Pp,1480-1532

MÜZİK EĞİTİMCİLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.501
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ezgi Samar , Cuma ECE  
DETERMINING THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING HEALTHY NUTRITION

 19, Pp,1533-1542

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI BESLENMEYLE İLGİLİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.514
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

FATMA ALBAYRAK , Burak TÜFEKÇİOĞLU  
ANALYSIS OF WRITTEN EXPRESSIONS OF TURKISH LEARNERS’ AS A SECOND LANGUAGE IN TERMS OF TYPOLOGICAL FEATURES OF TURKISH

 19, Pp,1543-1595

İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARININ TÜRKÇENİN TİPOLOJİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.506
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

GAMZE BEYAZOĞLU , Nuri KARABULUT  
WOULD YOU LIKE TO BE A TRAINER OR SPORTS MANAGER OR NEITHER: A QUALITATIVE PERSPECTIVE ON PRE-SERVICE DISABLED STUDENT INCLUSION WITHIN THE CONTEXT OF SPORTS SCIENCES

 19, Pp,1596-1613

ANTRENÖR MÜ OLMAK İSTERSİN YOKSA SPOR YÖNETİCİSİ Mİ YA DA HİÇBİRİ: SPOR BİLİMLERİ BAĞLAMINDA HİZMET ÖNCESİ ENGELLI ÖĞRENCİ KAPSAYICILIĞINA NİTEL BİR BAKIŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.509
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice Türe  
PRE-SERVICE TEACHERS’ EXPERIENCES IN CREATING SOCIAL STUDIES TEXTBOOK MODULES

 19, Pp,1614-1671

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI MODÜLÜ OLUŞTURMA DENEYİMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.520
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kurtuluş ÖZLÜ  
INVESTIGATION OF SPORTS SCIENCE UNDERGRADUATE STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS FOR LEARNING AND THEIR LEARNING STYLES

 19, Pp,1672-1717

SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.507
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şule Erşan , Sibel Öner  
ATTITUDES AND OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON ENVIRONMENTAL AWARENESS

 19, Pp,1718-1746

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE DUYARLILIKLARINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.503
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yeşim Karaç Öcal , Ebru Araç ILGAR  
AN OVERVIEW OF DIGITAL GAMES FROM ATHLETES-STUDENTS' PERSPECTIVE

 19, Pp,1747-1778

DİJİTAL OYUNLARA SPORCU-ÖĞRENCİ GÖZÜ İLE BİR BAKIŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.505
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülçin Dilek -  
IN THE CONTEXT OF MISOGYNY AND SUBALTERNITY LINGUISTIC PRESENTATION OF WOMEN ON THE STAGE OF HISTORY IN SOCIAL STUDIES/HISTORY TEXTBOOKS

 19, Pp,1779-1839

MİSOJİNİ VE MADUNİYET BAĞLAMINDA SOSYAL BİLGİLER/TARİH DERS KİTAPLARINDA TARİH SAHNESİNDE KADINLARIN DİLSEL SUNUMU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.508
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kerim ÜNAL , Emrah KOÇAK  
ADAPTATION OF ACADEMIC HUMAN CAPITAL SCALE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 19, Pp,1840-1874

AKADEMİK İNSAN SERMAYESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.518
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşegül Dönmez , Mustafa SAFRAN  
A COMPARISON OF THE RESULTS OF WORLD WAR I IN THE HISTORY TEXTBOOKS TAUGHT IN TURKIYE, AZERBAIJAN, RUSSIA AND GREECE

 19, Pp,1875-1890

TÜRKİYE AZERBAYCAN, RUSYA VE YUNANİSTAN’DA OKUTULAN TARİH DERS KİTAPLARINDA I. DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI KONUSUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.502
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zarife TAŞTAN  
THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION MOTIVATION IN BODY AWARENESS

 19, Pp,1891-1910

VÜCUT FARKINDALIĞINDA FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONUNUN ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.522
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sami Pektaş  
HYBRID MODEL FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' SCIENCE LITERACY LEVEL AND SOME VARIABLES

 19, Pp,1911-1924

ÖĞRENCILERIN FEN OKURYAZARLIK DÜZEYI VE BAZI DEĞIŞKENLER ARASINDAKI İLIŞKIYE YÖNELIK HIBRID MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.526
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sibel Işık Mercan  
THE EFFECT OF DISASTER TRAINING ON ATTITUDES TOWARDS DISASTER IN COGNITIVE, EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DIMENSIONS

 19, Pp,1925-1937

ÖĞRENCİLERE VERİLEN AFET EĞİTİMİNİN, AFETLERE YÖNELİK BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE DAVRANIŞSAL BOYUTLARDA TUTUMLARA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.510
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Aslı YÜZGENÇ , Mustafa Can KOÇ  
INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' PARTICIPATION IN LEISURE ACTIVITIES AND THEIR LEISURE MOTIVATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

 19, Pp,1938-1951

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.519
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Dilek ŞAHİNPINAR , Muhammed SALMAN  
THE OPINIONS AND COMPETENCIES OF PRESCHOOL TEACHERS ON ENVIRONMENTAL EDUCATION

 19, Pp,1952-1982

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ VE YETERLİLİKLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.491
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hanifi SANIR , E.Rüya Özmen  
MULTI-COMPONENT MODELS OF READING COMPREHENSION: IMPORTANT FACTORS IN READING COMPREHENSION FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

 19, Pp,1983-2026

ÇOK BİLEŞENLİ OKUDUĞUNU ANLAMA MODELLERİ: ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN OKUDUĞUNU ANLAMADA ÖNEMLİ FAKTÖRLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.525
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |