Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, TURKEY


Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA


Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

MEHMET GÜLER , Abdulkadir ÖZKAYA  
CONTENT ANALYSIS OF STUDIES CONDUCTED BETWEEN 2007-2022 ON MISCONCEPTIONS ABOUT THE CONCEPTS OF HEAT AND TEMPERATURE

 24, Pp,2134-2151

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.666
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet Serhat Uçar  
DETERMINATION OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS' PERCEPTIONS OF FACTORS MAKING DIFFERENTIATION OF INSTRUCTION DIFFICULT

 24, Pp,2152-2172

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMİ FARKLILAŞTIRMAYI ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.657
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Arzu Pekğöz ÇEVİKER  
SCALE DEVELOPMENT STUDY: PHYSİCAL EDUCATİON AND PLAY LESSON CURRİCULUM CLASSROOM TEACHER VOCATİONAL COMPETENCE SCALE

 24, Pp,2173-2206

BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENİ MESLEKİ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.685
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Atakan AKSU , Gürkan TANOĞLU  
INVESTIGATION OF SPORTS SCIENCE STUDENTS' ATTITUDES TOWARD EXTRACURRICULAR SPORTS ACTIVITIES: EASTERN ANATOLIA SAMPLE

 24, Pp,2207-2218

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.703
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Aslı YÜZGENÇ , Hülya CİN  
SPORT CONSUMERS AND ONLINE SHOPPING: AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DECISION-MAKING STYLES AND SOCIAL MEDIA MARKETING ACTIVITIES

 24, Pp,2219-2231

SPOR TÜKETİCİLERİ VE İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ: KARAR VERME TARZLARI İLE SOSYAL MEDYA PAZARLAMA FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.694
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Behiye Dağdeviren Ertaş , Berna Yüner, Barış Eriçok  
EXPLORING INTERNATIONAL STUDENTS' PREFERENCES, EXPERIENCES, AND CAREER GOALS IN TÜRKİYE

 24, Pp,2232-2256

TÜRKİYE'DEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TERCİHLERİNİN, DENEYİMLERİNİN VE KARİYER HEDEFLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.690
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emel SARITAŞ , Gülsüm ÇATALBAŞ  
FROM WHERE TO WHERE IN EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS

 24, Pp,2257-2307

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE NEREDEN NEREYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.664
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emre Dağaşan  
THE EFFECT OF USING EDUCATIONAL GAMES in TURKISH LANGUAGE INSTRUCTION on ACADEMIC ACHIEVEMENT: A META-ANALYSIS STUDY

 24, Pp,2308-2340

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EĞİTSEL OYUN KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ:BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.702
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nimet Özen , Ersin TÜRE  
VARIABLES PREDICTING ACADEMIC PSYCHOLOGICAL CAPITAL OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE UNDERGRADUATE STUDENTS

 24, Pp,2341-2364

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PSİKOLOJİK SERMAYENİ YORDAYAN DEĞİŞKENLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.662
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra EMİNOĞLU ÖZMERCAN  
CONTENT ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING IN TÜRKİYE

 24, Pp,2365-2376

MADDE İŞLEV FARKLILIĞI İLE İLGİLİ TÜRKİYE'DE YAPILAN LİSANÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.681
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatih KARAKAŞ , Muhammet KUSAN, Rümeysa GERMİ  
THE RELATIONSHIP BETWEEN MERCY AND HUBRIS SYNDROME IN ATHLETES

 24, Pp,2377-2389

SPORCULARDA MERHAMET VE KİBİR SENDROMU İLİŞKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.679
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Vahide Yiğit Gençten , Filiz Aydemir  
TECHNOLOGY-ASSISTED INTERACTIVE READING ACTIVITIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW OF LITERATURE

 24, Pp,2390-2416

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ETKİLEŞİMLİ OKUMA ETKİNLİKLERİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.676
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gamze AKKAYA  
THE EFFECT OF NON-TRADITIONAL TEACHING METHODS USED IN SCIENCE LESSONS ON INTELLECTUAL RISK-TAKING BEHAVIORS: A META-ANALYSIS STUDY

 24, Pp,2417-2430

FEN BILIMLERI DERSINDE KULLANILAN GELENEKSEL OLMAYAN ÖĞRETIM YÖNTEMLERININ ZIHINSEL RISK ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERINE ETKISI: BIR META ANALIZ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.699
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gamze MURATHAN  
ASSESSING MINDFULNESS CHARACTERISTICS OF SPORT SCIENCE STUDENTS

 24, Pp,2431-2450

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.675
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülçin Orhan , Betül ULUKOL  
EVALUATION OF DIFFICULTIES FACED BY FORENSİC INTERVIEWERS DUE TO THEIR DUTIES

 24, Pp,2451-2505

ADLİ GÖRÜŞMECİLERİN GÖREVLERİ SEBEBİYLE MARUZ KALDIĞI ZORLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.696
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hasan Hüseyin Yılmaz  
THE RELATIONSHIP BETWEEN CONCENTRIC AND ECCENTRIC KNEE STRENGTH AND COMPETITION PERFORMANCE IN ELITE SHORT TRACK SPEED SKATERS

 24, Pp,2506-2516

ELİT KISA KULVAR SÜRAT PATENİ SPORCULARININ DİZ KONSANTRİK VE EKSANTRİK KUVVETİ İLE MÜSABAKA PERFORMANSI İLİŞKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.683
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kamuran Özdemir  
THE RELATIONSHIP BETWEEN HISTORY LESSONS AND VALUES EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF HIGH SCHOOL STUDENTS

 24, Pp,2517-2545

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE TARİH DERSLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİYLE İLİŞKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.695
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehtap Sezgin , Nezaket Bilge Uzun  
MEDIATING ROLE OF SOCIAL APPROVAL NEED IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA ADDICTION AND SOCIAL APPEARANCE ANXIETY

 24, Pp,2546-2558

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL ONAY İHTİYACININ ARACILIK ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.660
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Melis Haliloğlu , İlker Kirişci  
THE EXAMINATION OF MINI TRAMPOLINE TRAINING PROGRAMS PLANNED WITH DIFFERENT DIET REGIMENS ACCORDING TO SELECTED VARIABLES

 24, Pp,2559-2570

FARKLI DİYET PROGRAMLARI İLE PLANLANAN MİNİ TRAMPOLİN ANTRENMANLARININ SEÇİLMİŞ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.663
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meral KANIK , İlknur Yazıcılar Özçelik  
INVESTIGATION OF GROUP COHESION AND ACHIEVEMENT MOTIVATION LEVELS OF HOCKEY NATIONAL TEAM ATHLETES

 24, Pp,2571-2584


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.684
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhammed Bahattin Gökmen , Şevket AYDIN  
SECONDARY SCHOOL STUDENTS OPINIONS ON THE PROBLEMS AND SOLUTIONS OF MATHEMATICS COURSE TAUGHT BY DISTANCE EDUCATION

 24, Pp,2585-2599

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.656
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Çağrı Gürbüz , Şirin Yılmaz  
INVESTIGATION OF MATHEMATICAL MODELLING PROCESS IN ARGUMENTATION BASED DISCUSSIONS: THE CASE OF SSI

 24, Pp,2600-2620

ARGÜMANTASYON TABANLI TARTIŞMALARDA MATEMATİKSEL MODELLEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ: SSI ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.672
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Özgün Harmankaya , Muhammed Eyyüp Sallabaş, Türker Toker  
THE EFFECT OF FLIPPED WRITING LESSONS ON WRITING SKILLS AND WRITING SELF-EFFICACY OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 24, Pp,2621-2648

TERS YÜZ YAZMA DERSLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMA BECERİLERİ VE YAZMA ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.689
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Müge Uluman Mert , Emine Burcu TUNÇ  
DETERMINING THE VARIABLES EXPLAINING ACADEMIC AMOTIVATION

 24, Pp,2649-2672


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.665
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuzhan Çolakkadıoğlu , İlknur EKEN  
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE, SELF-COMPASSION AND MARITAL SATISFACTION

 24, Pp,2673-2694

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, ÖZ ŞEFKAT VE EVLİLİK DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.688
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özlem Bezek Güre  
INVESTIGATING THE PERFORMANCE OF FEATURE SELECTION METHODS IN CLASSIFYING STUDENT SUCCESS

 24, Pp,2695-2728

ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI SINIFLANDIRMADA ÖZELLİK SEÇİM YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.668
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan DEMİR  
PRESCHOOL and PRIMARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS on DIFFERENTIATED INSTRUCTION

 24, Pp,2729-2767

OKULÖNCESİ ve SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.661
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serpil Demirezen , Şule ÖTKEN  
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS' ANXIETY AND READINESS FOR TEACHING PROFESSION

 24, Pp,2768-2779

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAYGILARI VE MESLEĞE HAZIR OLMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.673
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Süleyman Gün  
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AND CULTURAL PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS OF ENGLISH LANGUAGE

 24, Pp,2780-2802

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMSEL YETERLİLİKLERİ VE KÜLTÜREL ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.659
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ömer Tuğrul KARA , Tuğrul Gökmen ŞAHİN  
A MAGICAL TECHNIQUE WITHIN THE SCOPE OF “LANGUAGE AND HARMONY” FOR THOSE WHO TEACH TURKISH TO SYRIANS: PROCESSIVE DRAMA

 24, Pp,2803-2822

.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.692
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yılmaz Aksoy , Hacı Ali ÇAKICI  
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL ATTACHMENTS OF FOOTBALL FANS, LEVELS OF FANATICISM AND PERCEPTIONS OF CLUB IMAGE

 24, Pp,2823-2834

FUTBOL TARAFTARLARININ DUYGUSAL BAĞLILIKLARI, FANATİKLİK DÜZEYLERİ VE KULÜP İMAJ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.639
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aygül ŞAHİN TOPTAŞ , Yaren YILMAZ  
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION WITH COMMUNICATIVE METHOD IN PRESCHOOL

 24, Pp,2835-2846

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.667
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba MUTLU BOZKURT , Eylem BOZKURT, Uğur OLGUN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN TABLE TENNIS ATHLETES' ATTITUDES TOWARDS SPORTS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT

 24, Pp,2847-2860

SPORA YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: RAKETLİ SPORLARDAN MASA TENİSİ SPORCULARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.704
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

EDA ADATEPE  
APPROACH TO YOUTH AND SPORTS IN THE 2020-2024 STRATEGIC PLANS OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES

 24, Pp,2861-2885

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 2020-2024 STRATEJİK PLANLARINDA GENÇLİK VE SPORA YAKLAŞIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.706
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet Çağlar ÖZDOĞAN  
A POSITIVE PARADIGM: BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF POSITIVE SCHEMA STUDIES

 24, Pp,2886-2898

POZİTİF BİR PARADİGMA: POZİTİF ŞEMA ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.698
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cüneyt Seydioğlu , İhsan Yağcı  
2036 SUMMER OLYMPICS CANDIDATE ISTANBUL: ISTANBUL'S OLYMPIC HISTORY ISTANBUL AND SPORTS POLICIES

 24, Pp,2899-2913

2036 YAZ OLİMPİYATLARI ADAYI İSTANBUL: İSTANBUL’UN OLİMPİYAT TARİHİ İSTANBUL VE SPOR POLİTİKALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.691
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hulusi BÖKE , Yalın AYGÜN  
EXAMINING THE EFFECT OF SPORTS ON STUDENTS' ASSERTIVENESS LEVEL WITH META-ANALYSIS

 24, Pp,2914-2935

SPORUN ÖĞRENCİLERİN ATILGANLIK DÜZEYİNE OLAN ETKİSİNİN META-ANALİZLE İRDELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.671
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seda Eskidemir Meral  
AN EXAMINATION OF HUMOR-RELATED POSTGRADUATE THESES COMPLETED BETWEEN 2000-2022 IN THE FIELD OF EDUCATION IN TURKEY

 24, Pp,2936-2955

TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDA 2000-2022 YILLARINDA TAMAMLANMIŞ MİZAH İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.700
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sertan Talas , Muhammet Davut Gül, Serdar Sönmez  
CONTENT AND BIBLIOMETRIC ANALYSES OF ARTICLES REGARDING GIFTED/ADHD STUDIES

 24, Pp,2956-2891

ÖZEL YETENEK VE DEHB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İÇERİK VE BİBLİYOMETRİK ANALİZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.697
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Simge KARAKAŞ MISIR , Serap EMİR  
A REVIEW OF COMPUTATIONAL THINKING: FOCUS ON SCIENCE EDUCATION

 24, Pp,2892-2917


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.701
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |